Home > Analys uppföljning: Norska Petroleum Geo Services upprepar långsiktig köpsignal

Analys uppföljning: Norska Petroleum Geo Services upprepar långsiktig köpsignal

Petroleum Geo Services verkar inom olje och gas sektorn och hjälper olje företag att finna olja och gas fyndigheter till havs och globalt. PGS rankas bland världens tre största marina seismiska företag. PGS är organiserad i fyra affärsområden: marin kontrakt, multiclient, operations och data processing & technology.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den kortare trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Vi har tidigare varit positivt inställda till aktien då aktien forcerade en motståndslinje dragen från topparna sedan fem år tillbaka tiden. Aktien har efter denna köpsignal handlats i ett snävt intervall (91-101 kr)ovanför denna motståndslinje och har vid två tillfällen varit nere och testat denna nivå. Båda testen höll och det tidigare motståndet är numera stöd.

Aktien utlöste under gårdagen en ny köpsignal då den forcerade handelsintervallet mellan 91-101 kr. Uppgången noterades till 5 % och volymen var mer än två gånger medelvärdet på de sista 100 dagarna, vilket stärker styrkan i köpsignalen. Det ser positivt ut på både kort och lång sikt och det mesta pekar mot att aktien är på väg mot nästa motstånd vid 120kr.

Vi rekommenderar ett starkt köp och försöker komma in på en rekyl ned mot 100 kr nivån. Denna nivå bör agera som stöd framöver varvid man kan placera en stop loss på 96 kr. Har man köpt på sig aktien enligt tidigare rekommendation är det bra ett läge att öka sitt innehav.

PGS- Petroleum services (Dagsdiagram)
PGS- Petroleum services (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto