Home > Analys: Utbrott för Electrolux ger intressanta signaler

Analys: Utbrott för Electrolux ger intressanta signaler

Det konjunkturkänsliga vitvaruföretaget Electrolux har i år gått starkt på börsen. Electrolux B har i år gått upp med 59,2 procent, räknat på kursen i skrivande stund på 174,6 kr.

Electrolux B har emellertid de tre senaste månaderna fastnat i ett konsolideringsområde. Området har förnärvarande stödnivåer vid ca 162-163 och ett motståndsnivåer kring ca 177-178 kr.

Aktien kommer att få intressanta signaler när väl aktien bryter ur detta intervall. Innan det sker är det också mycket intressant för den mer kortsiktige placeraren att agera inom konsolideringensgränser.

Tittar vi på den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, så är den fortfarande uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medelstalkurvan, är efter lite vacklande nu uppåtriktad.

Stochastic-indikatorn har givit en säljindikation då den har varit uppe på höga nivåer och sedan vänt nedåt. Detta är dock inte någon starkare säljsignal, men det förstärker signalvärdet i de säljsignaler man eventuellt får i själva aktiediagrammet.

Värt att observera är att Electrolux B sedan tidigare har ett negativt handelsvolymmönster. Handelsvolymen i aktien har nämligen ofta varit minst lika stor under nedgångsdagarna som under uppgångsdagarna. För att en uppåtriktad trend ska vara långsiktigt riktigt pålitlig ska det istället vara tvärtom. Detta ökar risken för att vi med tiden ska få se kraftiga nedåtriktade rörelser i aktien. Se också vår analys av Electrolux den 23 oktober.

Skulle Electrolux B etablera sig över motståndsområdet vid ca 177-178 kr, gärna då också under en ökad handelsaktivitet, får aktien emellertid köpsignaler. Potentialen på den signalen är då upp till ca 190-196 kr. Skulle aktien sedan också etablera sig över sin alla tider högsta nivå på 200,4 kr från 18 maj 2010, får aktien långsiktigt mycket intressanta köpssignaler. Särskilt om den gör det under tydligt ökade handelsvolymer.

Ser vi på stödnivåerna istället så Electrolux B kortsiktiga sådan vid ca 173 kr. Skulle aktien gå under dessa ökar risken betydligt för att den ska ned och testa stödnivån vid ca 162-163 kr.

Skulle sedan aktien också etablera sig under stödnivån vid ca 162-163 kr får aktien starkare säljsignaler. Nedsidan är då minst ner till stödnivåerna kring ca 150 kr.

Däromkring har aktien också en viktig uppåtgående trendlinje. Den ger i dagsläget ger stöd vid ca 149 kr. Skulle aktien etablera sig under denna trendlinje får aktien långsiktigt viktigare säljsignaler. Nedsidan bör då vara minst ner till stödnivån vid ca 123 kr.

Rekommendationen för den kortsiktige placareran är därför att sälja och eventuellt blanka aktien i närheten av motståndsnivån vid ca 177-178 kr. Stop loss om aktien stänger över 178 kr. Köp sedan tillbaka aktien vid ca 163-165 kr. Stop loss om aktien stänger under 162 kr.

Den något mer långsiktige placeraren avvaktar förslagsvis istället med köp tills aktien eventuellt etablerar sig över 178 kr. Särskilt om detta skulle ske under en ökad handelsaktivitet. Stop loss om aktien stänger under 173 kr.

Skulle å andra sidan aktien etablera sig under stödnivån vid ca 162-163 kr kan man försiktigt börja blanka aktien. Sikta på nedgångar till ca 150 kr. Stop loss om aktien stänger över 170 kr. Om aktien sedan också skulle etablera sig under 149 kr kan man öka på sina blankade positioner. Flytta i så fall ner stop lossen till om aktien stänger över 155 kr.

Att ta position
Handla Electrolux för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG ELUX BP1
Handla Electrolux för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT ELUX BP1
Analys Electrolux B
Electrolux B (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto