Home > Analys: Vändpunkt för H&M när köpstyrka tittat fram…?

Analys: Vändpunkt för H&M när köpstyrka tittat fram…?

Klädvarukedjan Hennes & Mauritz har efter en kraftig nedgång konsoliderat under lite mer än 1 månads tid. Positiva tongångar har uppstått när köpstyrka äntligen tittat fram, vilket öppnar upp för potentiellt utbrott framöver. Tungt motstånd inväntar dock strax över onsdagens stängningskurs, och frågan är om styrkan är tillräcklig för ett utbrott, eller förnyad resa ned till årslägsta väntar…

Få Minianalys Svenska Aktier automatiskt till din e-post varje dag innan börsen öppnar! 

Hennes & Mauritz har successivt rört sig vidare söderut sedan all time high uppnåddes strax under 370 kronor i första kvartalet 2015.

Resan söderut har inneburit att aktien tappat drygt 40 procent i börsvärde, samtidigt som flera signifikanta tekniska nyckelnivåer brutits.

Positiva tecken har dock börjat titta fram. Under de senaste handelsdagarna har vi nu upplevt förnyad köpstyrka, samtidigt som vi lämnat årslägsta bakom oss.

Trots att det nu råder positiva tongångar, innehar vi tung motståndsnivå strax över 220 kronor, som inte bara bekräftas under det senaste året, utan även om vi vänder blickarna så långt tillbaka som till 2012.

Vi noterar nämligen historiskt signifikant volym kring denna prisnivå, vilket innebär att motståndet väntas bli svårslaget. Eventuell rekyl vid denna prisnivå, öppnar istället upp för potentiellt återbesök av årslägsta kring 210 kronor.

Om den förnyade köpstyrka som uppstått, visar sig vara genuin, kan det mycket väl visa sig vara en kraftsamling som pågår. Detta skulle i sin tur kunna öppna upp för en etablering över vår motståndsnivå inom kort, vilket även skulle innebära utbrott ur vår konsolidering som pågått sedan början av april.

Att vi upplevt en sådan signifikant nedgång som 14 procent sedan årsskiftet i Hennes & Mauritz, ökar sannolikheten för att vi kan få en mer signifikant rörelse norrut, om etablering över motståndsnivå sker.

Vidare norrut står framförallt 250 kronor inledningsvis i fokus, som är nästa signifikanta motståndsnivå.

Intressant iakttagelse är att senaste två veckorna har köpare fått övertaget, då vi under senaste två veckorna har stängning på plus. Utifrån ett månadsperspektiv, har vi även sedan tre månader tillbaka fått en avtagande säljstyrka.

Kanske detta är ytterligare positiva tecken, för att bolaget nu fått en vändpunkt när köpstyrka tittat fram?

Aktien handlas under vår glidande medeltalstrio, som 50, 100 och 200 dagars glidande medelvärde.

Även om bolaget fortsatte uppvisa svagare försäljningstillväxt under april månad när månadsvis statistik presenterades 8 maj, kom siffran in på 7 procent. Försäljningstillväxten steg därmed något bättre än väntade 6.9 procent, som enligt SME Direkt var genomsnitt på förväntningar av analytiker.

Branschkollegor har uppvisat liknande tongångar tidigare, med svagare tillväxt, och ett styrketecken rent fundamentalt skulle vara en förbättrad situation nästa månad, när bolaget presenterar försäljningssiffror från maj.

Hennes & Mauritz
Ticker HM B
Senaste 219.30 kr
Marknad OMXS Large Cap
P/E 19.6
Direkt avk. 4.4%

 

Vår slutsats blir att vi framförallt eftersöker en etablering över tunga motståndsnivån strax över 220 kronor, före de positiva tongångarna kan bekräftas.

Detta innebär att vi ser en tydligt förhöjd sannolikhet att vi kan komma att utmana 250 kronor på sikt. Utebliven vidare uppgång över motståndsnivå, innebär dock att risken ökar för återbesök av årslägsta vid 210 kronor.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol HM B.

Analys: Vändpunkt för H&M när köpstyrka tittat fram…?

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto