Home > Analys: Vikande säsongsmönster inom kort i Tyska DAX

Analys: Vikande säsongsmönster inom kort i Tyska DAX

Tyska DAX-terminen har de senaste veckorna accelererat uppåt och är nu extremt överköpt vid en jämförelse med 200 dagars glidande medelvärde. Säsongsmönstret som varit en starkt bidragande faktor till uppgången indikerar en vändning inom kort.

En tillbakablick på hur börsen i form av tyska DAX-terminen brukar gå visar ett tydligt mönster på en stark börs efter en lågpunkt i oktober månad och de senaste 5 åren har en lågpunkt tenderat att uppkomma under november månad. Se bild nedan.

(månadsdiagram)
(månadsdiagram)

Denna styrka brukar hålla i sig till strax efter årsskiftet. Därefter visar samtliga tidsperspektiv i studien en förebådande rekylfas på uppemot 7-8 % under januari månad. Detta är med andra ord vad som förväntas under januari 2014.

Faktorer som stödjer detta scenario är främst den överköpthet som visas i jämförelse med 200 dagars glidande medelvärde, en vändning brukar ske vid 12 % och nuvarande notering ligger på 13 % ovanför medelvärdet.

Den tekniska bilden visar även att terminen är vid motstånd i form av kanaltaket. Bilden nedan illustrerar tydligt att en rekylfas oundvikligen startat efter ett test av kanaltaket.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

Vi rekommenderar att man koncentrerar sig på aktier som befinner sig i tydligt stigande trender och som konsoliderat under ett par veckors tid inför vidare uppgång.

Kortsiktigt väntas säsongsmönstret bli negativt och januari månad kan fä en kännbar rekyl som i vanlig ordning sannolikt leder till ett bra köpläge i enlighet med den underliggande långsiktigt stigande trenden.

Då tyska DAX-terminen har en hög korrelation med OMXS30-index förväntas svaghet på den svenska börsen inom kort.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto