Home > Analys: Viktiga köpsignaler i OMXS30, men..

Analys: Viktiga köpsignaler i OMXS30, men..

OMXS30 fick igår en ny köpsignal när indexet stängde över det långsiktigt viktiga motståndet vid ca 1182. I och med det passerades de senaste årens börstopp från den 19 januari 2011 på 1182,6. Se också analyserna av OMXS30 den 4 och 5 februari. Tyvärr var handelsvolymen tämligen blygsam på börsen igår. Endast aktier för ca 12,5 miljarder omsattes.

Hade börsomsättningen varit klart större än de 20 miljarder börsen haft som högst på en nedgångsdag den senaste tiden skulle köpsignalen varit mycket mer intressant i ett längre perspektiv. Nu fortsätter i stället  mönstret med blygsamma handelsvolymer på uppgångsdagarna jämfört med nedgångsdagarna. Detta indikerar att börsen med tiden riskerar att vända nedåt med full kraft.

Kortsiktigt är det dock bara att hänga med på den uppåtgående trenden. Nästa riktigt viktiga motståndsnivå ligger först på ca 1322 så uppgångspotentialen de närmaste månaderna kan vara betydande.

Vad vi nu emellertid inte vill se är att OMXS30 vänder ner och går under viktiga stödnivåer under stor handelsvolym. I så fall kan OMXS30 få en liknande utveckling som bland annat Boliden, Electrolux, SKF och SSAB redan uppvisat.

I dessa aktier har vi först fått en köpsignal när aktierna under låg handelsaktivitet gått över viktiga motståndsnivåer. Sedan har aktierna tyvärr inte orkat hålla sig kvar över motstånden. Aktierna har istället börjat gå ner relativt kraftigt och ofta dessutom med klart större handelsaktivitet än under uppgången. Som bekant blir falska köpsignaler desto kraftigare säljsignaler. Detta särskilt om de bekräftas av volymmönstret.

Det kan därför vara extra viktigt att bevaka stödnivåerna för OMXS30 ca 1156 och ca 1119. Vi vill alltså inte se att dessa stödnivåer forceras under stor handelsvolym. Då får indexet säljsignaler som indikerar att nedgångspotentialen kan vara betydande.

Redan om den uppåtgående trendlinjen, som i dagsläget ligger vid ca 1172, bryts får vi också en varningssignal om att något sådant kan vara på gång.

Rekommendationen är därför ligga kvar med eventuella positioner för uppgång så länge som trenden fortsätter att vara uppåtriktad. Man kan även använda eventuella nedåtriktade rekyler till att köpa mer uppgångspositioner i indexet. Särskilt om indexet då kommer ned till områden i närheten av de olika stödnivåerna vid ca 1172, ca 1156 eller ca 1119.

Tänk då bara på att det totalt sett inte får bli för stora positioner i uppgången. För nedgångarna kan nämligen riskera komma snabbt och kraftfullt som för de ovan nämnda aktierna.

Var därför också extra nogrann med stop loss bevakningen. Stop loss om indexet stänger under respektive stödnivå vid ca 1182, ca 1156 eller ca 1119. Alltefter var och ens risknivå. Flytta också upp stop lossen allt efter som positionerna visar mer och mer vinst.

OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.