Home > Analys: ”Vinstvarningsaktien” Getinge närmar sig blankningsnivå.

Analys: ”Vinstvarningsaktien” Getinge närmar sig blankningsnivå.

Getinge aktien har vinstvarnat ett flertal gånger de senaste året med åtföljande kurskollaps. Aktien handlas i en fallande huvudtrend i närheten av motstånd vilket skapar ett attraktivt blankningsläge.

Getinge aktien har varit en riktig förlorare efter en rad med vinstvarningar de senaste åren. Initialt ledde vinstvarningarna till en kraftig utförsäljning under kort tid varvid aktien snabbt återhämtade kursfallet. Detta mönster bröts i mars då bolaget kom med ännu en vinstvarning, detta blev för mycket för investerar kollektivet som svarade med ett kursfall på drygt 20 % under dagen.

I samband med vinstvarningen skapades ett större gap som utgör en viktig referensnivå på ovansidan. Aktien har efter ett test av gapets början vid 200 kr nivån handlats i en fallande trendkanal där kanalbotten utgör stöd vid kursfall och kanaltoppen begränsningslinje vid kursuppgångar.

Ytterligare en vinstvarning i oktober, – 15 % under dagen, tog aktien ned mot stödet vid kanalbotten där aktien funnit köpare helt i linje med vad som förväntas vid kanalbotten.

Aktien har nu återhämtat hela kursraset efter vinstvarningen och börjar närma sig motstånd vid kanaltaket, vilket utgör en fördelaktig blankningsnivå inför en förmodad kursnedgång.

Vi rekommenderar en blankning mellan 181 och 182.50 kr. En stoploss placeras förslagsvis över 189 kr. Målkurs sätts konservativt till 161 kr.

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Närmaste stöd finns vid 167 följt av 160 kr Motstånd runt 182 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol GETI B.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto