Home > Analys: Volvo B i förberedelse för nya kursfall.

Analys: Volvo B i förberedelse för nya kursfall.

Volvo B aktien befinner sig i en starkt fallande trend som accelererade i juli månad efter ett sämre delårsresultat än förväntat. Ett breakaway gap har bildats vilket signalerar fortsatta kursfall.

Det fanns goda förutsättningar att Volvo B stod inför för ett genombrott på uppsidan under april månad då aktien höll sig ovanför den psykologiskt viktiga 100 kr nivån samtidigt som motståndsområdet runt 105 kr betades av. Efter ett flertal misslyckade försök att bryta uppåt bröts istället stödet vid 100 kr, vilket utlöste en säljsignal och aktien handlas nu i en starkt fallande trend.

Under juli accelererade kursfallet då ett breakaway gap bildades i samband med en sämre delårsrapport än förväntat. Gapets början vid 88.80 kr har inte täckts igen vilket ger goda odds för fortsatt kursfall. För närvarande har aktien marginellt brutit stödet vid 83.50 vilket ger indikerar svaghet.

Då huvudtrenden är starkt fallande samtidigt som börsen som helhet visat trötthets tendenser är förutsättningarna dåliga för en återhämtning. Vi siktar in oss på ett test av nästa stöd nivå runt 80.50 kr för ytterligare vägledning.

Skulle mot förmodan aktien ta bryta uppåt och täcka gapet ljusnar det något men detta förefaller som osannolikt i dagsläget.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Närmaste motstånd finns vid 87.50 följt av 88.80 kr.  Stöd finns vid 83.50 följt av 80.50 kr.

Volvo B handlas på Stockholmsbörsen med symbol VOLV B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto