Home > Analys: Volvo B täcker gapet…

Analys: Volvo B täcker gapet…

Volvo B har efter en falsk köpsignal från september försvagats kraftigt och täckte förra veckan ett gap som bildades i samband med nedgången. Då aktien återigen handlas inom en konsolidering är den mer lämpad för kortsiktig handel då trenden är oklar.

Volvo aktien är återigen en av de svagare aktierna på Stockholmsbörsen efter en falsk köpsignal, ett sämre delårsresultat än förväntat samt en nedgradering.  Aktiens kursfall accelererade strax efter ett återinträde inom det breda handelsintervall som aktien misslyckades att forcera bestående. Det är ingalunda förvånande då utbrottshandlare satt felpositionerade samtidigt som den tekniskt bevandrade handlaren såg en möjlighet att gå kort i aktien med attraktiv riskprofil.

Aktien har misslyckats att hitta bestående säljare under stödet vid 82 vilket lett till en vändning uppåt. Förra veckan täcktes ett gap som bildades i samband med ett större kursfall och aktien befinner sig i en svagt stigande trend inom ett bredare handelsintervall.

Vart aktien är på väg är svårprognostiserat, men då gapet har täckts kan det innebära att aktiens uppgång är över och ytterligare test av 82 kr kan ske. För närvarande bör man avstå från aktien, speciellt för långsiktiga placerare då den binder upp kapital i en aktie vars tekniska utsikter är oklara.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste motstånd finns vid 91 följt av 96 kr.  Stöd finns vid tidigare bottnar runt 81-82 samt mellan 76 till 74 kr

Volvo B handlas på Stockholmsbörsen med symbol VOLV B. Position kan även tas genom certifikat.

Lär mer om certifikat hos Societe Generale.

Nyckeltal
P/E P/S P/B Direktav. Utdelning Vinst/aktie Eget kapital
46,1 (23,13) 0,7 (1,49) 2,4 (3,57) 3,4 (3,07) 3,0 1,91 37,46
Tal inom parentes avser branschsnitt
(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto