Home > Analys: Volvo B vid kritiskt läge

Analys: Volvo B vid kritiskt läge

Volvo B bröt för ett par veckors sedan en större konsolidering på ovansidan, men har inte visat övertygelse vid utbrottet. Aktien handlas nu återigen under motståndet vilket signifikant ökat risken för en falsk köpsignal med åtföljande svag utveckling.

Volvo-aktien har ett P/E på 52.6 vilket är betydligt högre än bransch genomsnittet på 22. Utdelningen är 3 kr per aktie vilket ger en direktavkastning på 3 %, vilket är i linje med bransch snittet på 3.01 %. Vinst per aktie är marginella 1.91 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är svagt stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste motstånd finns vid 100.50 kr, samt 104 kr. Stöd finns vid den kortsiktigt stigande trenden runt 98 kr samt den långsiktigt stigande trenden vid 90 kr.

Volvo B aktien bröt för ett par veckor sedan en större stigande konsolidering i form av en triangelformation mellan 64 -100.50 kr. Det fanns goda förutsättningar för en stark utveckling efter genombrottet på åttonde försöket. Aktien visade en något ökad omsättning vid genombrottet men att aktien endast lyckades stiga med ett par kronor vid ett så pass signifikant utbrott är illavarslande. Aktien handlas nu under utbrottsnivån vid 100.50 kr vilket signifikant ökat risken för att vi sett ett falskt utbrott. Aktien måste nu snabbt visa styrka igen genom att stiga över 104 kr för att det positiva scenariot skall förbli intakt.

Bryts den stigande trenden vid 98 kr anses köpsignalen vara falsk. I de fall aktien inte visar det förväntade beteendet görs en avvägning mellan att ge aktien ytterligare spelrum eller att ta en mindre förlust.

Volvo B handlas på Stockholmsbörsen med symbol VOLV B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto