Home > Analys: Volvo har fått säljsignaler

Analys: Volvo har fått säljsignaler

Volvo B har efter sin delårsrapport gått under stödnivån vid ca 89 kr. Stänger aktien under den nivån får den en stark säljsignal. Volvo B har även tidigare visat upp en antal svaghetstecken i sin kursutveckling.

Volvos delårsrapport har idag orsakat en kraftig kursreaktion på aktien. Volvo B har gått ner med ca 4,4 % och handlas i skrivande stund på 86,2 kr.

Stänger Volvo B idag under 89 kr, vilket verkar väldigt troligt, får aktien en tydlig säljsignal. Både en horisontell stödnivå samt en uppåtgående trend bryts i så fall.

Volvo B har också tidigare de senaste veckorna fått säljsignaler, dock av mer kortsiktig karaktär, när aktien gått under stödnivåerna vid ca 94 kr och 91 kr.

Andra svaghetssignaler från Volvo B den senaste tiden har varit att Stochastic-indikatorn visat på en negativ divergens jämfört med aktiekursens utveckling.

Aktien har dessutom nyligen fått en falsk köpsignal, en så kallad tourtle soup. Det skedde när aktien som hastigast var över motståndsnivån vid 95 kr utan att lyckas etablera sig där någon längre tid. Ett tydligt exempel på när en falsk köpsignal istället blev en extra stark säljsignal.

Volvo B har nu en intressant stödnivå vid ca 82 kr som, särskilt kortsiktigt, kan hålla emot i nedgången. Idag har till exempel aktien varit nere i närheten, som lägst 82,55 kr, för att sedan studsa upp.

Skulle däremot Volvo B i ett senare läge etablera sig under 82 kr får aktien ytterliggare en stark säljsignal. I så fall siktar vi på aktien också ska ned och testa stödnivåerna kring ca 73-76 kr.

Den tidigare stödnivån vid ca 89 kr har nu istället förvandlats till en relativt stark motståndsområde. Eventuella uppåtriktade rekyler ser ut att få väldigt svårt att etablera sig över detta tak. Särskilt på kort sikt.

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är fortfarande uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalkurvan, har däremot vänt nedåt de senaste dagarna.

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att aktien är i ett översålt läge. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Man kan då däremot öka beredskapen på att aktien lättare kan göra uppåtrekyler inom den nedåtgående trenden.

Skulle Volvo B i en sådan uppåtriktad rekyl komma upp till i närheten av motståndsnivån vid ca 89 kr skapas ett intressant blankningsläge. Blankar man där kan man sedan sikta på nedgångar till först och främst ca 82 kr. I andra hand till 73-76 kr.

Stop loss på blankningen om aktien stänger över 89 kr. Flytta ner stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Har man en stark tro på konjunkturen och Volvos utsikter i synnerhet kan det vara lockande att köpa aktien om den går ner till stödnivån vid ca 82 kr igen. I så fall rekommenderar vi en stop loss om aktien stänger på 81 kr eller lägre.

Att ta position
Handla Volvo B för uppgång med tex. Citi First LONGVOLVO AK CIT*
Handla Volvo B för nedgång med tex. Citi First SHORTVOLVO A CIT*
Analys Volvo B
Volvo B (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto