Home > Analys: Volvo nära viktiga köpsignaler

Analys: Volvo nära viktiga köpsignaler

Lastvagnsföretaget Volvo har slutit en överenskommelse om att köpa 45 procent i kinesiska kollegan Dongfengs nya dotterbolag. I och med det så stärker Volvo sin ställning på den gigantiska och växande kinesiska lastvagnsmarknaden. Förhoppningsvis blir resultatet betydligt mer lyckosamt än det tidigare misslyckade satsningen med delägda lastvagnsföretag som Volvo gjort i Kina.

Bara det att Volvo nu hävdar att de är världens största tillverkare av lastvagnar är nog värt en hel del i marknadsföringen. Sedan kan i och för sig vän av ordning fråga sig hur man kan hävda det genom att äga en minoritetspost i bolaget, men konstigare saker har påståtts här i världen…

Nyheten gav i alla fall som resultat att Volvo B gick upp och då fick en köpsignal i och med att motståndsnivån vid ca 97 kr passerades. Aktien gick sedan raskt upp och testade den långsiktigt mycket intressanta motståndsnivån vid 100 kr.

Analys Volvo
Volvo B (Veckodiagram)

Skulle Volvo B också etablera sig över det motståndet vid ca 100 kr, särskilt om detta skulle ske under en betydande ökning i handelsvolymen, får aktien en köpsignal med en betydande uppgångspotential. Prisobjektivet på en sådan signal är upp till ca 130-140 kr. Som man kan se i veckodiagrammet ovan så har aktien på vägen dit upp i och för sig viktiga motståndsnivåer vid ca 106-108 kr och ca 120-122 kr som först måste passeras, men sker uppgången under stor volym ska dessa nivåer inte behöva orsaka så stora problem.

Skulle en sådan köpsignal däremot komma under en relativt blygsam börshandel blir uppgångspotentialen betydligt mer osäker. Vi har den senaste tiden haft ett antal aktier som brutit upp över viktiga motståndsnivåer men gjort det under en relativt låg handelsvolym gentemot den under nedgångsdagarna dessförinnan.

Nivåerna har sedan inte hållit utan dessa aktier har vänt nedåt och istället givit ifrån sig säljsignaler. Nedgångarna som sedan följt har dessutom skett under ökande handelsvolymer vilket är illavarslande. Falska köpsignaler blir som bekant extra starka säljsignaler. Särskilt om volymmönstren är negativa. Sådan falska köpsignaler har vi fått i till exempel Boliden, Electrolx B och SSAB.

Skulle Volvo B bryta över motståndet vid ca 100 kr under relativt låg handelsvolym gentemot volymen på nedgångsdagarna, för att sedan vända ner igen så gäller det därför att se upp. Eller snarare ner.. Särskilt om handelsvolymen på nedgångsdagarna skulle börja tillta.

Går man in på det något kortare perspektivet i dagsdiagrammet nedan ser man att Volvo B även stödnivåer vid ca 96 och ca 97 kr som borde kunna hålla emot för normala rekyler. Men skulle en eventuell nedgång ske under volymökning kommer troligen även stödnivåerna vid ca 88 kr och ca 82 kr komma att testas.

I dagsdiagrammet ser man också att Stochastic-indikatorn har givit en säljindikation då den har varit uppe på höga nivåer och sedan vänt nedåt. Detta är dock inte någon starkare säljsignal, men det förstärker signalvärdet i de säljsignaler man eventuellt får i själva aktiediagrammet.

Mer varningar från denna indikator får vi från veckodiagrammet ovan. Där ser man en negativ divergens som varnar för att trendstyrkan har avtagit i uppåtrörelserna i det mer långsiktiga perspektivet.

Rekommendationen blir emellertid i alla fall att köpa Volvo B om aktien med relativt hög handelsvolym etablerar sig över motståndet vid ca 100 kr. Sikta på uppgångar till i första hand 120-122 kr.  Stop loss, som alltså är extra viktig att bevaka, om aktien stänger under stödnivån vid ca 96 kr. Flytta sedan också upp stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Är man optimistisk till den kommande börsutvecklingen kan också ett alternativ vara att köpa Volvo B vid nuvarande kurs vid ca 96,65 kr. Förhållandet mellan risk och möjlighet är nämligen väldigt attraktivt här i och med att man kan sätta en så näraliggande stop loss. Stop loss alltså även här om aktien stänger under 96 kr.

Att ta position
Handla Volvo B för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG VOLV BP3
Handla Volvo B för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT VOLV BP4
Analys Volvo
Volvo B (Dagsdiagram)

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto