Home > Analys: Wallenstam har utlöst ny köpsignal

Analys: Wallenstam har utlöst ny köpsignal

Wallenstam aktien befinner sig i en långsiktigt stigande trendkanal sedan botten runt 19 kr från 2009. Aktien har nyligen forcerat en mindre konsolidering i närheten av maj toppen vilket utlöser en ny köpsignal. Det ser positivt ut i alla tidsperspektiv och vi räknar med ett test av motståndet runt kanaltaket inom kort.

Wallenstam aktien befinner sig i en tydligt stigande trendkanal där kanaltaket fungerar som motstånd vid kursrusningar och kanalgolvet som stöd i de naturligt förekommande vinsthemtagningsfaserna.

En köpsignal utlöstes i förra fredagen då aktien forcerade den psykoligiskt viktiga 100 kr nivån under tilltagande omsättning. Då aktien nyligen brutits sig fri från en mindre kraftansamlingsfas är det troligt att aktien samlat tillräckligt med kraft för en fortsatt uppgång för ett test av motståndet vid kanaltaket.

Huvudscenariot är tyvärr starten av en rekyl inom kort då aktien vid två tidigare tillfällen respekterat det naturliga motståndet vid kanaltaket. Med bakgrund av detta är potential således i nuläget begränsad. Skulle å andra sidan aktien forcera detta motstånd och därefter inleda ytterligare en konsolidering är detta ett styrketecken, detta anses som ett mindre troligt scenario i dagsläget.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste stöd finns vid runt 100 kr följt av 93 kr. Motstånd finns vid kanaltaket i skrivande stund runt 105-106 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol WALL B.

Nyckeltal
P/E P/S P/B Direktav. Utdelning Vinst/aktie Eget kapital
8,3 (7,05) 10,8 (7,12) 1,4 (1,2)  1,2 (2,64) 1,25 12,13 73,87
Tal inom parentes avser branschsnitt
(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto