Home > Analytiker oeniga efter Bolidens kapitalmarknadsdag

Analytiker oeniga efter Bolidens kapitalmarknadsdag

Gruvbolaget Boliden är välskött och ledningen gör det mesta rätt, men kapitalmarknadsdagarna i slutet av förra veckan gav få hårda nyheter som kommer att påverka värderingen av bolaget i närtid. Tolkningarna av den alltjämt ännu ej beslutade expansionen av Aitikgruvan går dock isär.

Den bilden ger ett antal analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Vi anser att Boliden vidtar rätt åtgärder och att bolaget är välskött. Vi ser dock ingen anledning att ändra vår inställning efter kapitalmarknadsdagarna”, skriver till exempel Nordea i en kommentar daterade 22 november. Nordea har en säljrekommendation med en riktkurs på 90 kronor för aktien.

En liknande inställning har Kepler Cheuvreux.

”Det var inga nyheter som påverkar bolaget på kort sikt. Man kan hävda att det börjar ser bättre ut för 2016-2017, men än är det för tidigt att fokusera på det. Viktigare i dagsläget är att kopparmarknaden befinner sig i en period med utbudsöverskott, vilket riskerar att leda till fortsatt press nedåt på marknadspriserna”, säger mäklarfirmans analytiker Joakim Ahlberg, som inte ändrar sin minska-rekommendation med riktkursen 75 kronor.

Till de negativa punkterna räknar SEB Equities att något besked om en utvidgning av koppargruvan i Aitik, kallad Aitik 45, förefaller att dra ut på tiden.

”En komplicerad process för att få miljötillstånd innebär att ett definitivt klartecken är osannolikt före slutet av 2014”, skriver bankens analytiker, som skjuter fram sitt väntade startdatum för Aitik 45 från 2016 till 2017. SEB sänker sin riktkurs från 99 till 95 kronor och upprepar behåll-rekommendationen.

En annan på marginalen negativ punkt är att den väntade snitthalten av koppar i Aitikmalmen väntas sjunka i händelse av en expansion.

”Vår tolkning är att snitthalten i Aitik kommer att minska från den nuvarande nivån på 0,25 procent till 0,22 procent, vilket är lägre än vi tidigare hade utgått från”, skriver Nordea.

Swedbank fokuserar mer på att expansionen av zink- och silvergruvan i Garpenberg löper på väl.

”(Expansionen) av gruvan är på rätt spår. Den fördubblar nästan produktionen och sänker produktionskostnaderna per ton med omkring 25 procent”, skriver banken och upprepar sin köprekommendation och riktkurs på 110 kronor för Boliden.

Swedbank har också en mer positiv syn på Aitik 45.

”Vi förväntar oss ett beslut om att utöka produktionen till 45 miljoner ton år 2014. Denna expansion, vilken skulle kunna vara i drift under 2016, skulle addera 400 miljoner kronor till våra beräkningar vid nuvarande metallpriser”, skriver analytikern.

Banken påpekar också att Bolidens prognoser för smältlönerna vid smältverken pekar uppåt för 2014 och att kopparsmältverket i Harjalas fina resultat
kompenserar för problemen i Rönnskärsverken.

Boliden handlades vid 13:30-tiden på måndagen till 90:45 kronor, en uppgång med knappt en halv procent för dagen.

Boliden
Boliden

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto