Home > Anonyma robothandlare bakom regeländring

Anonyma robothandlare bakom regeländring

Det är framväxten av nya aktörer, så kallade högfrekvens- eller robothandlare vilka ofta döljer sig bakom etablerade börsmedlemmar, som ligger bakom Nasdaq OMX beslut att tillåta en ökad grad av realtidsanonymitet på de nordiska börserna.

Genom att ett visst mått av ofta fiktiv transparens i realtid offras, ökar genomlysningen och möjligheterna till en effektiv övervakning.

Den bilden ger Stockholmsbörsens vd Magnus Billing i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

”Traditionellt har vi haft en hög grad av transparens i Norden, vilket har lett till att vissa aktörer gömt sig bakom våra medlemmar. Det innebär att en del aktörer har fått en mycket hög marknadsandel i statistiken, som dock inte har speglat deras faktiska position i marknaden”, säger han.

Nasdaq OMX meddelade på måndagen att medlemmarna på börserna i Sverige, Finland och Danmark ska få möjlighet att inte visa motparts-id i realtid för de största aktierna.

Börsens förhoppning är att när de här aktörerna ges möjlighet att agera anonymt på kort sikt, ska de välja att bli medlemmar i eget namn.

I den nya veckovisa statistiken kommer omsättning framgå per aktör, inklusive för dem som valt anonymitet i realtid. Statistiken kommer även att vara på en mer detaljerad nivå avseende varje enskild aktie på månadsbasis.

Att det framför allt är de kritiserade så kallade högfrekvens- eller robothandlarna som ska förmås att bli medlemmar gör börschefen inte någon hemlighet av.

Innebär det här inte att man underlättar för den typen av handel?

”Vi tror att de nya reglerna kommer att leda till att dessa aktörer blir medlemmar i eget namn. Det ger oss en direktrelation med dem och underlättar vår övervakning”, säger Magnus Billing.

Så lägre genomlysning i realtid ska ge högre transparens på lite längre sikt?

”Ja, det kan man kanske säga. Men den transparens vi har i dag är inte rättvisande. Vi tror att de här åtgärderna kommer att säkerställa och främja kvaliteten i marknaden och det gynnar alla på sikt”.

Några andra åtgärder i form av regelförenklingar eller lägre kostnader för medlemskap planeras inte.

Hur många nya medlemmar kan få på det här sättet?

”Vi har närmare 175 medlemmar på nordisk bas i dag. Hur många nya det blir vill jag inte spekulera i. Nu inför vi de nya reglerna och hoppas att de får avsedd effekt”, Magnus Billing.

Någon resultateffekt för Nasdaq OMX räknar börschefen inte med i det korta perspektivet.

Under 2013 stod Merrill Lynch för 14,6 procent av omsättningen i large cap-segmentet på börserna i Stockholm, Finland och Danmark, visar Nasdaq OMX statistik.

Tvåa var SEB med 7,6 procent och på tredje plats låg Credit Suisse med 7,3 procent. Andra stora aktörer var Deutsche Bank, Morgan Stanley, Spire och Danske Bank.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto