Home > Antal jobb i USA ökade till 88.000, lägsta på 10 månader

Antal jobb i USA ökade till 88.000, lägsta på 10 månader

Nonfarm payrols
Nonfarm payrols

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 190.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 7,7 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

I februari steg sysselsättningen med reviderade 268.000 (+236.000). januari-siffran reviderades samtidigt till +148.000 (+119.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 95.000 personer i mars, väntat var +200.000. I februari steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 254.000 personer (+246.000).

Den genomsnittliga timlönen var oförändrad i mars. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,2 procent. I februari steg den genomsnittliga timlönen med reviderade 0,1 procent (0,2).

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,6 timmar per vecka i mars (34,5 i februari). Analytikerna väntade 34,5 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom industrin minskade med 3.000 personer, jämfört med förväntningarna om en ökad sysselsättning med 10.000 personer. Månaden före
ökade sysselsättningen i industrin med reviderade 19.000 personer (+14.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 79.000 personer, i detaljhandeln minskade sysselsättningen med 24.000 personer.

Byggindustrin noterade en ökad sysselsättning med 18.000 personer i mars jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda minskade med 7.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften minskade med 496.000 personer i februari, till 155,028 miljoner. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen minskade med 206.000 personer, efter en uppgång med 170.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 63,3 procent, jämfört med 63,5 procent föregående månad. Det var den lägsta andelen sedan 1979.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete sjönk till 18,464 miljoner jämfört med 18,853 miljoner månaden före. Andelen av befolkningen som har ett jobb uppgick till 58,5 procent, jämfört med 58,6 procent månaden före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto