Home > Antalet oljeplattformar fortsätter att minska

Antalet oljeplattformar fortsätter att minska

Under april 2020 såg vi en av de mest enastående händelserna i finansiell historia – priset på olja föll till negativa $37 innan det vände tillbaka till noll. I och med att världens ekonomier befann sig i nedstängt läge var ägare av leveransterminer i maj villiga att betala upp till $40 för att undvika att fysiskt leverera råolja.

Denna kollaps av oljepriset fortsätter att skörda offer, framförallt inom den amerikanska skifferoljeindustrin. Oenigheten mellan Ryssland och Saudiarabien att dra ner på produktionsnivåerna sågs som ett sätt för Ryssland att skada den amerikanska skifferoljeindustrin (USA blev en oljeexporter under 2019 efter flera årtionden av att ha förlorat denna status). Antalet oljeplattformar i USA fortsätter att minska – en minskning på ytterligare 35 plattformar under veckan som slutade den 15:e maj, vilket innebär att över 600 plattformar varit tvungna att stänga ner på ett år.

Utmaningar för den amerikanska skifferoljeindustrin

Skifferoljeindustrin påverkas starkt med tanke på det reducerade antalet oljeplattformar. Det är inte överraskande att många producenter säljer sin output under produktionskostnad då efterfrågan på oljeprodukter har kollapsat. Exempelvis ligger den globala flygtrafiken på 62% under nivån innan krisen. Dock börjar detta vända allt medan ekonomier börjar lyfta på restriktionerna.

Antalet plattformar i Permian Basin har gått ner med 47% jämfört med samma period förra året, vilket återspeglar de utmaningar som skifferoljeproducenter möter. Dessutom lär antalet oljeplattformar fortsätta att minska.

En enkät där investerare och industriintressenter studerades av investmentbanken Cowen visade en mer baisseartad ton angående den Nordamerikanska skifferoljeindustrin än vad man just nu ser på marknaden. Enligt Platts Analytics måste amerikanska producenter producera 3 miljoner tunnor mindre om dagen under de kommande månaderna för att kompensera för den minskade efterfrågan som orsakats av coronavirus-pandemin.

Baker Hughes räkning på antalet plattformar är viktig för att bilda en förståelse för oljeindustrin, både vad gäller borrning och leverantörer. Antalet aktiva plattformar är en ledande indikator för efterfrågan på produkter som används inom producering och bearbetning av kolväte, vilket är en ledande indikator på ekonomisk tillväxt.

Ekonomisk tillväxt leder till högre oljekonsumtion, och investerare letar nu efter tidiga tecken på att efterfrågan på oljeprodukter ska öka. En ökning av antalet oljeplattformar innebär att ekonomin börjar vända, och affärscykeln kan börja skifta.

Därför kan ett ökat antal oljeplattformar, i kontexten av rådande lågkonjunktur, erbjuda ett optimistiskt perspektiv för att världens ekonomiska återhämtning ska börja.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto