Home > AP-Fonder har kraftigt minskat sina Fingerprint innehav.

AP-Fonder har kraftigt minskat sina Fingerprint innehav.

Andra halvåret 2016 var kursmässigt svagt för Fingerprint Cards, och december var den allra mest turbulenta månaden. Bolagets vinstvarning för fjärde kvartalet var starkt bidragande till att aktien under julmånaden föll med över 20 procent.

Bland de ägare som minskade sina Fingerprintinnehav i december fanns de båda pensionsfonderna Andra AP-fonden och Tredje AP-fonden. Det visar en genomgång Nyhetsbyrån Direkt gjort hos Euroclear.

Andra AP-fonden, liksom Fingerprint Cards baserad i Göteborg, var vid halvårsskiftet 2016 en av Fingerprint Cards större ägare med ett innehav på nära 4,5 miljoner aktier. Aktiernas värde var då över 360 miljoner kronor. Den senaste av ägardatatjänsten Holdings publicerade siffran är 3,7 miljoner aktier per den sista november.

Därefter har innehavet minskat kraftigt: enligt Fingerprints aktiebok, avstämd av Euroclear den 30 december och därpå läst av Nyhetsbyrån Direkt, hade Andra AP-fondens innehav då minskat till cirka 1,7 miljoner aktier. Minskningen innebar i kombination med kursfallet att postens värde krympt till en bit över 100 miljoner kronor.

Även Tredje AP-fonden tycks under det kursmässigt dystra halvåret ha gjort sig av med merparten av sina Fingerprintaktier. Fondens innehav vid halvårsskiftet var drygt 2,8 miljoner aktier, värda nästan 230 miljoner kronor.

Vid nyår hade fondens ägande i biometribolaget enligt aktieboken minskats till blygsamma 23.486 aktier. Det är mindre än en tiondel av senaste uppgiften i Holdings: 328.268 aktier.

Nyhetsbyrån Direkt har under tisdagen talat med AP-fonderna i fråga, men båda hänvisar till sina halvårsrapporter och avböjer att kommentera de senaste omdispositionerna.

I september, i samband med en innehavsminskning i Fingerprint, avböjde Andra AP-fondens kommunikationschef Ulrika Danielson att kommentera huruvida det då rörde sig om försäljning eller utlåning av aktier.

Hon nämnde dock, som en generell upplysning, att Andra AP-fonder enligt sin policy ”likt andra aktörer inom långsiktig kapitalförvaltning bedriver värdepappersutlåning” och får låna ut upp till 90 procent av ett innehav.

AP-Fonder har kraftigt minskat sina Fingerprint innehav.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto