Home > Är aktiemarknaden bortkopplad från verkligheten?

Är aktiemarknaden bortkopplad från verkligheten?

2020 har hittills innehållit många överraskningar. Om man gjorde planer i början på året var dessa tvungna att förändras bara ett par månader senare.

Alla i västvärlden överraskades av hur coronaviruset spreds. Myndigheterna reagerade genom att stänga ned sina ländes ekonomier. Efter den initiala chocken återhämtade sig dock aktiemarknaden på ett dramatiskt sätt. Alla amerikanska index ligger på rekordhöga nivåer, och vissa lyckades till och med slå tidigare rekord under pandemin. Har investerare blivit helt bortkopplade från verkligheten?

Stor rotation till IT-aktier

Ett av de största misstagen investerare gör är att de inte tar hänsyn till ett index uppsättning när de tolkar det. Om exempelvis Nasdaq ligger på rekordhöga nivåer bör man fråga sig: vilka företag är det som driver denna ökning? I ett index skiljer sig viktningarna, och vissa sektorer presterar sämre medan andra presterar bättre.

Pandemin satte igång en stor rotering till IT-aktier. Som förväntat under en pandemi gick det inte bra för flygbolagen som förlorade över 50% i värde. Även hotell och kasinon föll med över 45%, och varuhus föll ännu mer. Marknaden reagerade därmed på pandemin och sålde aktier som förväntades falla på grund av lågkonjunkturen.

Men pandemin visade sig vara en gyllene möjlighet för IT-aktier. Amazon, Apple, Microsoft och liknande aktier såg plötsligt hur deras siffror steg i taket. Microsoft Teams, Amazon AWS och Zoom Communication – samtliga var framgångsrika innan pandemin, men nu kunde de nå en helt ny nivå.

I och med att flera miljarder människor (och konsumenter) över hela världen var tvungna att förändra sina beteenden och befinna sig mer i hemmet fick de mer tid att spendera på internet. Internet- och telefonbolag presterar därför bättre än innan krisen.

Till följd av det överflödade investerare marknaden med beställningar att köpa sådana företag. Den allmänna aktiemarknaden, eller indexen, ligger därför på rekordhöga nivåer på grund av detta skiftande konsumentbeteende och en hög potential i IT-sektorn.

Det finns även en korrelation mellan marknaderna som inte ska glömmas bort. Exempelvis avviker sällan stora aktieindex (dvs. Dow Jones, Nasdaq, S&P500) från dag till dag. Om Nasdaq stänger högt lär de andra även göra det. Procentandelarna kan skilja sig, men riktningen är ofta densamma.

För att summera är aktiemarknaden inte bortkopplad från verkligheten. Om någon är den mer ansluten till verkligheten än någonsin tidigare.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto