Home > Är den cykliska tjurmarknaden för dollarn över?

Är den cykliska tjurmarknaden för dollarn över?

Investerare använder all slags data för att sammanställa trender och sen göra kvalificerade gissningar om hur de finansiella marknaderna kommer röra på sig. Från en teknisk analys och trendindikatorer till finansiella nyheter – allt tolkas med målet att hitta bra investeringsmöjligheter.

Men, marknadseffektivitetsprincipen menar att allt ändå är prissatt på marknaden. Så varför spendera all denna tid på analys?

Möjligheter existerar. För investerare, traders och researchers som på ett innovativt sätt kan analysera stora mängder data finns det alltid information som kan leda vägen. Det som kallas Big Data ansvarar för hur vi använder oss av den information som gör marknaderna effektiva. Framsteg inom Big Data-analys gör det lättare att upptäcka ineffektiva aspekter.

Är dollarns styrka över?

En snabbtitt på bilden ovan berättar för oss att januari var den bästa månaden för USD under de senaste fyra årtiondena. Genomsnittlig månatlig avkastning i januari nådde nästan en procent.

Detta i sig representerar en bra investeringstes. När företag presenterar aktieresultat presenterar de information med antagandet att avkastningen återinvesteras. På så sätt växer CAGR – Compounded Annual Growth Rate. Samma gäller här. Om en investerare under de senaste 40 åren skulle ha satsat på USD i januari varje år och sen återinvesterat vinsterna hade det i sig betalat för investeringen.

En ny studie av BCA Research använde sådan data för att tolka dollarns cykliska rörelser. En slutsats var att dollarindexet DXY under fjolårets augustimånad avslutade månaden under en nedåtgående trend, vilket stöttade dess låga noteringar i nästan ett årtionde. Från ett tekniskt perspektiv är konsekvenserna av detta att tjurmarknaden för dollarn är över.

Innan vi drar några fler slutsatser bör vi titta på den data som har tolkats. Först och främst är det årlig och månatlig data, så vändningar sker inte över en natt. För det andra består DXY av ett flertal valutor, och eurons viktning upptar mer än 50% av indexet.

EURUSD gick ned efter finanskrisen 2008-2009. Paret gick in i krisen nära 1,60 och föll hela vägen till 1,04 under åren efter.

Om den cykliska tjurmarknaden för dollarn är över kan det vara så att DXY redan har nått sin topp. Och med det följer en baisseartad trend för EURUSD.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.