Home > Arbetslösa och konsumentförtroende från USA på onsdagen

Arbetslösa och konsumentförtroende från USA på onsdagen

För svensk del är det tunnsått med statistik. Klockan 9.30 kommer SCB med sin enkät över industrins investeringar i år och nästa år.

Dessutom utser HUI årets julklapp. Enligt Unibet ligger hörlurarna bäst till, medan Betssons lågoddsare är den erotiska romanen.

Klockan 10.30 offentliggör Bank of England protokollet från sitt räntemöte den 8 november, då banken helt i linje med förväntningarna lämnade styrräntan oförändrad på 0,50 procent och samtidigt behöll programmet för tillgångsköp på 375 miljarder pund. Många räknar med nya lättnader framöver, vilket protokollet eventuellt kan ge ledtrådar om.

”Osäkerheter relaterade till tillväxtutsikterna och att inflation sjunker under målet på medellång sikt indikerar att BOE troligen kommer att expandera sin tillgångsköpsfacilitet åtminstone en gång till. Svag tillväxt under det fjärde kvartalet och en arbetslöshet som börjar stiga kommer troligen att utlösa ett beslut om ytterligare tillgångsköp under det första kvartalet 2013”, skrev SEB i ett marknadsbrev.

Vid det föregående räntemötet, i början av oktober, röstade alla nio ledamöter i BOE:s penningpolitiska kommitté för ett oförändrat köpprogram. Denna gång räknar SEB med att några ledamöter troligen röstade för ytterligare lättnader.

Portugal säljer växlar och redovisar resultatet strax efter klockan 11.30.

Till eftermiddagen klockan 14.30 kommer statistik över antalet nyanmälda arbetslösa förra veckan. Föregående vecka steg antalet oväntat kraftigt, till 439.000 personer, från 361.000 personer veckan före dess. Bakom den kraftiga uppgången låg att stormen Sandy fått antalet sökande av arbetslöshetsunderstöd att öka i de stormdrabbade delstaterna. Analytikerna räknar nu med en viss rekyl ned, men till en fortsatt förhöjd nivå på 410.000 personer, enligt Bloomberg News enkät.

”Antalet nyanmälda arbetslösa var troligen fortsatt förhöjt, till följd av effekterna av stormen Sandy, när antalet anmälningar om arbetslöshetsunderstöd fortsatte att strömma in”, skrev Citi i ett marknadsbrev.

De räknar själva med att antalet nyanmälda arbetslösa steg ytterligare förra veckan, till 450.000 personer.

”I likhet med efterdyningarna till orkanen Katrina 2005 räknar vi med att antalet nyanmälda arbetslösa troligen kommer att fortsätta att strömma till i ett antal veckor”, skrev Citi.

Markits preliminära inköpschefsindex för industrin i november släpps klockan 14.58 och väntas visa en liten nedgång till 51,0 från 51,3 i oktober.

Klockan 15.55 kommer definitivt Michigan-index över konsumentförtroendet i november, där analytikerna räknar med en liten nedrevidering till 84,5 från preliminära 84,9. I oktober var Michigan-index 82,6.

Den amerikanske statistikdagen avrundas klockan 16.00 med ledande indikatorers, som enligt Bloomberg News enkät väntas ha stigit 0,1 procent i oktober efter en uppgång med 0,6 procent i september.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto