Home > Arbetslösheten stiger i Europa

Arbetslösheten stiger i Europa

Euro-området var ett av de områden som drabbades hårdast under finanskrisen 2008-2009. Då krisen spred sig i både utvecklade ekonomier och på tillväxtmarknader steg arbetslösheten dramatiskt.

Medan andra länder efter finanskrisen fick en chans att styra upp sina ekonomier hade EU ett annat problem – euro-krisen. 2012-2013 innebar en av de högsta arbetslöshetsgraderna i EU:s historia, både bland unga människor och i allmänhet.

Mario Draghis rykte står på spel

Mario Draghis tid som ordförande på ECB kommer gå till historieböckerna som en åttaårsperiod då ECB inte höjde räntorna en enda gång. Det är viktigt att ha i åtanke att detta skedde innan coronavirus-krisen, då Draghis tid som ordförande upphörde i november 2019.

Under en tid då Fed valde att höja räntorna över 2% valde ECB det raka motsatta. De höll sin inlåningsfacilitet negativ och andra räntor (utlåningsfacilitet och huvudsakliga refinansieringstransaktioner) nära noll.

Draghi nämnde dock ofta under sin tid som ordförande att arbetslöshetsgraden gick ned dramatiskt, och att det är ett tecken på att ECB:s politik fungerade. Det stämmer att det fanns mer jobb i EU under Draghis tid som ordförande och arbetslösheten sjönk från 12% till 6%. Även ungdomsarbetslösheten sjönk dramatiskt.

Men nu ser detta ut att vända.

I augusti steg arbetslösheten i EU för femte månaden i rad. Mer specifikt var det över 15,6 miljoner människor i EU som inte hade jobb. Jämfört med i april förlorade ytterligare 1,5 miljoner människor sina jobb. Ungdomsarbetslösheten är tillbaka på över 17,6%. Ha dock i åtanke att detta är genomsnittliga siffror, det vill säga att det är ett snitt för samtliga länder i EU.

I vissa delar av unionen går det bättre, men i andra går det sämre. I Spanien steg denna siffra till över 40%. Samtidigt har Euro-områdets regeringars underskott stigit till följd av COVID-19-krisen. Dessa underskott nådde hela 450 miljarder euro, eller cirka 5% av regionens BNP. Och detta är en siffra som bara stiger ju djupare krisen blir.

När det kommer till den gemensamma valutan är det många som nu argumenterar för att vi inte bör oroa oss om underskottet under en kris som denna. Även Fed:s Powell sade igår att USA:s underskott bör ses som sekundärt just nu.

Varför? Helt enkelt för att fokus måste ligga på jobben. När jobb börjar skapas och folk börjar jobba igen återhämtar sig ekonomin på ett naturligt sätt. Detta är vad Draghis fokus var. Tyvärr förstörde denna aldrig tidigare skådade kris allt. Dags för Lagarde att föra Draghis arbete vidare?

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto