Home > Arcam får köprekommendation av storbank

Arcam får köprekommendation av storbank

Marknaden för additiv tillverkning, ofta kallad 3-printing, står på gränsen till en snabb volymökning och svenska Arcam är väl positionerat för att kapitalisera på utvecklingen.

Den bedömningen gör SEB Equities i en färsk analys, i vilken Arcamaktien får en köprekommendation med riktkursen 273 kronor.

SEB:s analytiker lutar sig bland annat mot prognoser från konsultfirman Wohler, som talar om en marknadstillväxt på i genomsnitt 18 procent per år över de kommande åtta åren.

För Arcams del ser det ännu bättre ut, menar banken.

”Arcam är verksamt inom high-end metallsegmentet (10 procent av branschen) och inom slutproduktstillverkning – här räknar vi med en årlig snittillväxt på 30 procent, klart över branschen i helhet”.

Från utgångspunkten bedömer banken att Arcams intäkter kommer att växa med i snitt 45 procent per år under perioden 2014-2016. I fjol omsatte Arcam 199 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen förutses samtidigt komma att stiga från under 10 procent i dag till 16 procent 2016. Vinsten per aktie samma år väntas uppgå till 5:59 kronor vilket på onsdagens kurs kring 230 kronor ger ett p/e-tal på drygt 41.

Vidare lyfter SEB fram styrkan i Arcams elektronstråleteknologi (EBM) – ”en teknologi i världsklass” – som tack vare sin snabbhet och precision är särskilt lämpad för kunder inom flygindustrin och ortopediska implantat.

Den största potentialen för Arcams del ser SEB just inom flygindustrin, som i dag står för knappt en tredjedel av bolagets orderingång.

”Vi är övertygade om att additiv tillverkning kommer att spela en ökad roll inom flygindustrin under de kommande tio åren och att Arcams EBM-teknologi är mycket konkurrenskraftig inom det området”, resonerar analytikern.

Arcam

Av: Direkt/Tradingportalen

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto