Home > Arcam väntas ha högre tillväxt än sektorn i snitt

Arcam väntas ha högre tillväxt än sektorn i snitt

Den kanadensiska investmentbanken Canaccord Genuity inleder bevakning av svenska Arcam, som är verksamt inom 3D-printing, med en köprekommendation och riktkursen 800 kronor.

Rekommendationen motiveras av Arcams attraktiva position på en marknad med goda tillväxtmöjligheter.

”Vi tror att Arcams intäktstillväxt kommer att vara klart över snittet för 3D-printingbranschen”, skriver bankens analytiker.

Intäktsökningen bedöms för Arcams del hamna i intervallet 35-40 procent per år ”de närmaste åren”. Branschen som helhet tros växa med 25-30 procent per år.

Ett växande orderflöde väntas från de stora implantattillverkarna, men även flygindustrin tros kunna bidra med volymefterfrågan inom en snar framtid. Canaccords analytiker blickar också längre fram än så.

”På lite sikt tror vi att fordonsindustrin kan komma att bli en viktig marknad för Arcam”, skriver de.

Att en tilltagande konkurrens i den glödheta marknaden för additiv tillverkning skulle utgöra något väsentligt hinder för Arcams expansion tror inte Canaccord.

”Långa utvärderingsperioder för flygindustri, medicinteknik och fordon /…/ utgör väsentliga inträdeshinder, i synnerhet för titan”, konstaterar analytikerna.

Arcam säljer utrustning för additiv tillverkning, eller 3D-printing som det vanligen kallas när det handlar om konsumentprodukter. Bolagets maskiner tillverkar produkter företrädesvis i metall, snarare än den plast som många andra företag i branschen använder.

Därtill skiljer sig Arcam från flertalet konkurrenter genom sin elektronstråleteknik, som är effektiverare och tillåter produktion av större enheter än den mer vanliga lasertekniken.

Värderingsmässigt är Arcam inte billigt, menar Canaccord, men inte heller speciellt dyrt.

Arcam handlas till en multipel på 10 gånger bankens väntade försäljning för 2014, vilket kan jämföras med sektorns genomsnitt på 9. Mot bakgrund av att Arcam har väsentligt bättre tillväxtförutsättningar än konkurrenterna är detta dock inte orimligt, menar Canaccord.

”Värderingen ser rimlig, eller rentav attraktiv ut”, skriver banken, som räknar med en försäljningstillväxt för Arcams del på 42 procent för 2014, jämfört med 32 procent för sektorn i stort.

Arcam handlades vid lunchtid på onsdagen till 702 kronor, en uppgång med cirka 1,5 procent för dagen. Bolagets börsvärde uppgår till 2,9 miljarder kronor.

Arcam
Arcam

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto