Home > Arctic ser risk för sänkning av Fingerprints 2017-prognos.

Arctic ser risk för sänkning av Fingerprints 2017-prognos.

Fingerprint Cards besked till marknaden om sänkt intäktsprognos 2016 vid kapitalmarknadsdagen var nedslående, men risk föreligger för att även prognosen för 2017 kan behöva sänkas.

Det anser norska Arctic Securities i en dagsfärsk analys, rubricerad ”Ta av ringen från fingret och ge det lite tid”.

Rekommendationen för det svenska biometribolaget sänks, som Direkt tidigare rapporterat på tisdagen, till behåll från köp, och riktkursen sänks till 55 från 170 kronor för aktien som handlades på 65:90 när analysen skrevs.

Basen i resonemanget är att analyshusets tidigare antagande om att fler sålda så kallade under glas-sensorer skulle kompensera för prisfall bland vanliga sensorer inte längre anses giltigt. Det prisfall på 15-20 procent bland vanliga sensorer som Fingerprint nu har guidat för innebär enligt Arctics beräkningar att Fingerprints marknadsandel måste öka med tre procentenheter för att medelpunkten i intäktsprognosen ska nås.

”Men vi väntar oss sjunkande marknadsandel”, skriver Arctic och räknar med intäkter 2017 på bara 7.514 miljoner kronor, baserat på en marknadsandel på 44 procent (exklusive Apple) 2017, klart lägre än de 53 procent Fingerprint nådde i fjol. Dessutom kan det bli ännu lägre, heter det i analysen, ”eftersom vi fruktar att konkurrensen kan sätta ännu mer press på marknadsandelen 2017”. Tidigare har Arctic räknat med intäkter på 8,5 miljarder kronor 2017.

Den räddningsplanka som fler sensorleveranser till smartcards och persondatorer skulle kunna utgöra ger Arctic inte mycket för:

”Ledningen kommenterade vid kapitalmarknadsdagen att ett ensiffrigt antal miljoner sensorer väntas levereras till bådadera, vilket inte är tillräckligt för att rädda 2017.”

Rörelseresultatet 2017 spås trots den väntade intäktsökningen hamna i linje med 2016, efter svagare bruttomarginal – 45 procent väntas, mot 48,5 procent 2016 – och högre rörelsekostnader till följd av den 50-procentiga personaltillväxt Fingerprint har guidat för.

Avslutningsvis konstateras att Arctic betraktar Fingerprint Cards som ett fantastiskt (great) bolag, men ökad konkurrens hämmar kurspotentialen 2017.

Fingerprint Cards var ned 4,13 procent – sämst i OMXS30, som steg 0,15 procent – till 63:85 kronor efter två timmars handel på tisdagen.

Arctic ser risk för sänkning av Fingerprints 2017-prognos.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto