Home > Återhämtning kommer ske i långsam takt

Återhämtning kommer ske i långsam takt

Den måttliga återhämtningen fortsätter som väntat i euroområdet, men ECB räknar med att återhämtningen kommer att fortsätta i en långsam takt.

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens på torsdagen.

Vidare sade han att ECB:s prognoser stödjer synen om en utdragen period av låg inflation. Efter det väntas inflationen stiga tillbaka mot målet. Inflationsförväntningarna fortsätter att vara fast förankrade.

Riskerna mot inflationen är i stort balanserade och är begränsade, enligt Mario Draghi.

Det är dämpad inflation, kapacitetsgap och penningmängden som ligger bakom ECB:s syn på ekonomin framöver.

Risker mot tillväxten bedöms vara på nedsidan och kommer från geopolitiska spänningar, svagare efterfrågan och låg reformtakt.

Han påpekade angående inflationsprognosen för 2016, som ligger på 1,5 procent, att osäkerheten ökar ju längre fram de gör prognoser, och att prognoserna bygger på oförändrad växelkurs och sjunkande oljepris.

ECB ser en inflationstakt på 1,7 procent under fjärde kvartalet 2016.

Han sade att han har gått igenom ekonomisk data och sett att det inte skett någon oönskad kreditåtstramning, samtidigt som BNP-utfallen varit relativt positiva.

Han konstaterade också att 0,4 procentenheter av den låga inflationen beror på en stark euro sedan 2012.

Mario Draghi sade vidare att en viktig faktor för den låga inflationen förutom växelkursen är de låga energipriserna. Två tredjedelar av nedgången på 1,9 procent från första kvartalet 2012 beror på energipriser.

Han sade att eurons förstärkning har bidragit med 0,4 till 0,5 procentenheter till en lägre inflation. Euron har förstärkts med 9 procent mot dollarn sedan botten 2012.

Han sade att momentum för inflationen betyder att ECB:s tjänstemannaprognos kan säga att inflationen blir 1,7 procent under fjärde kvartalet 2016, men påminde
om att osäkerheten ökar ju längre bort man gör prognoser.

Effekten från oron på tillväxtmarknaderna har varit dämpad hittills. Oron beror på felaktig policy i dessa länder.

Han sade också att det bästa skyddet mot ”spillover”-effekter från denna oro är en god ekonomisk politik. De direkta effekterna från Ukraina-krisen bör vara små på grund av ett begränsat handelsutbyte, men de indirekta effekterna kan potentiellt vara stora.

På en fråga om Ukraina-krisen stärker argumentet för Polen att gå med i EMU sade han att om Polen känner sig hotat på grund av krisen, så är euroområdet en säker ”ö av stabilitet”, men tillade att utrikespolitik inte är hans bord.

ECB välkomnar EU-kommissionens rapporter på onsdagen om behov av strukturreformer och budgetkonsolidering i euroländerna. Det är avgörande att förstärkningen av
övervakningssystemet i euroområdet genomförs fullt ut.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto