Home > Atlas Copco hörde till de svagaste inför onsdagens kapitalmarknadsdag

Atlas Copco hörde till de svagaste inför onsdagens kapitalmarknadsdag

Under onsdagens kapitalmarknadsdag i verkstadskoncernen Atlas Copco kommer visst fokus att ligga på möjliga strukturaffärer inom kompressorverksamheten. På tisdagen hörde aktien till de svagaste på OMXS30.

Det anser Pareto Securities inför dagen, enligt Bloomberg News. Swedbank å sin sida ser fram emot detaljer angående orderingången för stora kompressorer – en trögare marknad för dessa nämndes vid niomånadersrapporten av vd Ronnie Leten som en av orsakerna till varför Atlas Copco missade sin prognos.

Båda bankerna ser också, föga förvånansvärt, fram emot signaler om hur det går i den pressade gruvsektorn. En fortsatt låg gruvefterfrågan kombinerat med fler annullerade beställningar på utrustning var det andra skälet – vid sidan av svagheten på större kompressorer – som fick Atlas Copco att missa prognosen.

Den prognos som lämnades inför det innevarande fjärde kvartalet vid rapporten den 25 oktober löd att efterfrågan spåddes ligga kvar på samma nivå som under det tredje kvartalet på kort sikt. Detta var samma lydelse som vid halvårsrapporten, något som inte besannades: orderingången under det tredje
kvartalet var 19,4 miljarder kronor mot det andra kvartalets 21,1 miljarder kronor.

Bland sedvanliga presentationer av vd, finanschef och affärsområdeschefer har Atlas Copcos vd i samband med rapporten antytt ett visst extra fokus på bygg- och anläggningsaffärsområdet, som är två år gammalt och därmed relativt nytt. Affärsområdet är mindre till både storlek och lönsamhet än Atlas Copcos övriga delar. I det tredje kvartalet var rörelsemarginalen 10,2 procent, hälften av koncernens 20,5 procent.

Atlas Copco-aktierna hörde till de svagaste på OMXS30 dagen före kapitalmarknadsdagen, och handlas på nästan exakt samma nivåer som de föll till i samband med niomånadersrapporten. Sedan dess har ISM-index från USA kommit in något bättre än väntat, medan Kinas motsvarighet kommit in på samma nivåer som tidigare/väntat.

Atlas Copco
Atlas Copco

AV: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto