Home > Atlas Copco – Ska aktien falla?

Atlas Copco – Ska aktien falla?

Atlas Copco A ligger i en formation med topp kring 176 kr och ett golv kring 158 kr. Vi bedömer risken som stor att aktien bryter ut på nedsidan.

Atlas Copco A har de senaste månaderna pendlat mellan ca 158 kr och ca 176 kr. Innan dess var aktien i en stark trend uppåt efter att ha fått ett antal köpsignaler. Vi skrev i vår analys av Atlas Copco den 1 mars att aktien kommit upp till vårt målområde och att man nu skulle vara försiktig med eventuella innehav av aktien.

Den långa trenden för Atlas Copco A, definierat efter lutningen på 200 dagars medeltalslinjen, är svagt uppåtriktad. Däremot är den korta trenden nedåtriktad.

Stochastic- och MacD-indikatorerna pekar på svaghet i aktien. Båda visar negativ divergens jämfört med aktiekursutvecklingen. Detta är en tydlig varningssignal om att den uppåtriktade trenden tappar i styrka.

Atlas Copco A har nu motståndsområden vid ca 170 kr och ca 176 kr. Det är först om aktien etablerar sig över 176 kr som några starkare köpsignaler erhålles.

Stödnivåerna för Atlas Copco A finns framför allt vid ca 158 kr. Stänger aktien under den nivån får aktien en tydlig säljsignal. Atlas Copco A har sedan en viktig stödnivå redan vid ca 149 kr, men risken är då stor att aktien ska ner en bra bit till.

En kortsiktig handelsstrategi kan vara att köpa i närheten av stödnivån vid ca 158 kr och sedan sälja vid 170-176 kr. Stop loss i så fall strax utanför dessa nivåer.

En annan strategi är annars att vänta på utbrott ur formationen 158 kr och 176 kr innan man agerar.

Har man (mot förmodan) kvar innehav i Atlas Copco A rekommenderar vi att man säljer dessa på uppgångar. Vi ser nämligen en betydande risk att aktien bryter ut på nedsidan.

Att ta position
Handla ATLAS COPCO A för uppgång med tex. Citi First LONGATCO AQ CIT*
Handla ATLAS COPCO A för nedgång med tex. Citi First SHORTATCO AE CIT*
Atlas Copco A (Dagsdiagram)
Atlas Copco A (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.