Home > Atlas Copcos förvärv applåderas av marknaden

Atlas Copcos förvärv applåderas av marknaden

Atlas Copcos aviserade förvärv av det brittiska vakuumteknologibolaget Edwards Group applåderas av både marknad och analytiker.

”Det är ett bra förvärv till en rimlig köpeskilling. Atlas har en hög trovärdighet när man talar om tillväxtsynergier och bör kunna räkna hem det här”, säger en analytiker, som vill vara anonym.

Atlas Copco meddelade på måndagsmorgonen att man köper Edwards Group för upp till motsvarande 10,6 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom vakuumteknologi, ett till Atlas kompressorteknik näraliggande område.

Någon omedelbar resultateffekt väntas köpet dock inte få.

”Atlas är ett konservativt bolag som brukar göra överavskrivningar, vilket drar ned det synliga resultatet. Per 2014 blir det nog en nolleffekt, men längre fram kommer det säkert framstå som ett bra förvärv”, säger han, med tillägget att effekten på vinst per aktie bör bli i storleksordningen 5 procent på lite sikt.

Även Peder Frölén, analytiker på Handelsbanken Capital Markets, är positiv till förvärvet. Pris och produktkategori är helt rätt, men än viktigare är kanske det budskap bolaget sänder, menar han.

”Affären har ett viktigt signalvärde. Atlas visar att man är ute efter att skapa tillväxt och ser möjligheter i närbesläktade områden”, säger han.

Handelsbanken har definierat fem segment för kompressorteknik där det finns gott om utrymme för bolaget att växa och vakuumteknologi är ett av dem.

En annan aspekt är att Atlas Copco i och med förvärvet breddar verksamheten och därmed minskar beroendet av gruvteknik och de volatila råvarumarknaderna.

”Minst lika viktigt är att fokus flyttas mot kompressorer och industriautomation”, säger den anonyme analytikern.

I den mån det finns några negativa faktorer i samband med köpet nämner den anonyme analytikern att Edwards har en relativt stor exponering mot halvledarindustrin, som även den är cyklisk.

Atlas Copco A handlades vid 15.20-tiden till 180:00 kronor, en uppgång med 3,1 procent sedan fredagens stängning.

Atlas Copco
Atlas Copco
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto