Home > AUD fortsatt stark efter RBA:s senaste duvaktiga ton

AUD fortsatt stark efter RBA:s senaste duvaktiga ton

Australiens centralbank (RBA) är en av de få centralbanker i den utvecklade världen som fortfarande levererar sitt penningpolitiska beslut varje månad. Andra stora centralbanker har istället valt den modell som vi har sett i USA, nämligen att göra det var sjätte månad då man sätter räntan och justerar penningpolitiken efter behov.

Det kanske är faktumet att den australiska ekonomin är så beroende av råvarupriserna som gör RBA tveksam inför en förändring? Om vi dömer av korrelationen mellan råmaterial och råvaror med den australiska dollarns styrka (AUD) kan detta vara en möjlig förklaring.

RBA:s duvaktighet överraskande, trots snabbare ekonomisk återhämtning

Den första tisdagen varje månad släpper RBA sitt penningpolitiska beslut och utlåtande. I februari överraskade de marknaderna med lite extra duvaktighet, även om vissa markandsdeltagare förväntade sig ett balanserat utlåtande.

Det var flera faktorer som ledde till att ekonomer anser att RBA försöker sakta ned lättnaderna. En av dem är den skarpa vändningen för sysselsättningen under de senaste månaderna. En annan kan vara ekonomins resultat, som har varit mycket starkare än västvärldens.

Inget av detta spelade någon roll för RBA. Faktum är att de gjorde det motsatta mot vad siffrorna visade. De valde att utöka sitt program för kvantitativa lättnader med ytterligare 100 miljarder AUD. Dessutom förband de sig att hålla räntan vid de nuvarande nivåerna, nära noll, fram tills åtminstone 2024.

Kanske är det AUD:s styrka som tvingar RBA att ha en så duvaktig ton. AUD-paren en av de valutapar som har presterat bäst på hela valutamarknaden. Detta är framförallt sant för AUDUSD som har följt den amerikanska aktiemarknaden religiöst.

Just nu är valutamarknadens prisförändringar beroende av vad som sker på den amerikanska aktiemarknaden. Inom beteendeinriktad ekonomisk teori finns det ett fenomen som kallas vallning – investerare agerar och tänker likadant, så under sådana tider ökar korrelationen mellan olika finansiella tillgångar dramatiskt.

För att korrelationen ska brytas måste något hända – en extern händelse eller ett skifte från en stor centralbank – gärna från Fed i USA.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.