Home > AUD, RBA och Fed – hur man tolkar valutafluktueringar

AUD, RBA och Fed – hur man tolkar valutafluktueringar

Den australiska dollarn (AUD) är en av de valutor som har presterat bäst under den rådande globala krisen. Efter den initiala chocken i mars, då världen vände sig mot säkerheten i den amerikanska dollarn (USD), började AUD stiga allt mer.

Valutan ökade inte bara mot USD men även mot EUR, NZD och JPY. Var det något speciellt som den australiska centralbanken (RBA) gjorde?

Under kriser skiftar fokus till Fed

Investerare måste alltid vara flexibla när de tittar på en valutas potential. Å ena sidan vinner ofta lokal ekonomisk aktivitet över tid, och även penningpolitik. För att skapa gynnsamma förhållanden måste centralbankerna tillhandahålla tillräckligt mycket information för att investerare ska förstå hur saker och ting fungerar internt.

Å andra sidan tvingar ofta makroekonomiska faktorer fram lokala beslut. Till följd av det beror inte en valutas uppgång och fall enbart på centralbankens penningpolitiska beslut. Ett bra sätt att tolka det på är att jämföra centralbankens åtgärder med andra centralbankers åtgärder. Skillnaden mellan deras åtgärder kan ansvara för valutans prognos.

RBA sätter sina räntor elva gånger om året. Den första tisdagen varje månad, förutom i januari, träffas de och tittar på hur det går för den australiska ekonomin. Detta gällde även nu i augusti, och två veckor senare släpptes protokollen från det penningpolitiska mötet.

Med trenden för AUD har inget att göra med åtgärder från RBA. Faktum är att RBA har genomfört lättnader under hela perioden då AUD ökat i värde. Med andra ord förväntar sig inte investerare att marknaden ska röra sig baserat på vad RBA gör under krisen. Istället låg fokus på Fed.

Som ledande centralbank leder Fed vägen för andra centralbankers penningpolitiska beslut. Detta är specifikt sant när alla länder möter samma problem – hög arbetslöshet, företag som inte spenderar, ökade antal konkurser, hög besparingsgrad etc.

Denna pandemi skiljer sig från krisen 2008-2009. Australiens ekonomi påverkades exempelvis inte av krisen på tidigt 2000-tal. Den lokala penningpolitiken var en succé. Men investerare måste idag titta på helheten för att få en bra bild.

Om vi återvänder till den australiska dollarns styrka kan dess starka valuta kompenseras av högre råvarupriser. Om råvarupriserna går ned kan även den amerikanska dollarn göra det.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto