Home > AUD står stadigt när arbetslöshetsgraden sjunker ytterligare

AUD står stadigt när arbetslöshetsgraden sjunker ytterligare

Den ekonomiska återhämtningen i Australien fortsätter efter att landet har upplevt stora framgångar i stoppandet av smittspridningen av COVID-19. Precis som Nya Zeeland, men även som många asiatiska länder, vidtog Australien starka åtgärder mot pandemin, och det lönade sig.

Australien har hjälpts av det varma vädret och registrerade väldigt få infektioner och låga dödstal. Med detta i åtanke är det inte överraskande att landets ekonomi har vänt starkt efter den coronavirusrelaterade lågkonjunkturen.

Arbetslöshetsgraden sjunker, deltagande på arbetsmarknaden ökar

Jobbrapporten, som täcker den sista månaden för 2020, visade en stark arbetsmarknad på alla fronter. Australien lade till ytterligare 50 000 jobb i december, och arbetslöshetsgraden minskade från 6,8% till 6,6%. Marknaden förväntade sig att arbetslöshetsgraden skulle minska, men bara till 6,7%, så den faktiska rapporten var en positiv överraskning.

Deltagandet på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Denna siffra ligger på över 70%, och har till och med ökat en aning sedan nivåerna innan pandemin. Om vi återgår till arbetslöshetsgraden har den endast stigit med 1,5% jämfört med nivåerna för ett år sedan.

En sådan stark jobbrapport kan givetvis inte ignoreras av valutamarknaden. Den australiska dollarn (AUD) är en av de valutor som presterade bäst under 2020 och har ökat mot alla andra valutor, bland annat mot den amerikanska dollarn, men även mot euron då EURAUD-paret återspeglar de problem som de europeiska länderna möter angående smittspridningen av viruset. Paret sjönk de senaste månaderna med över 1 000 punkter, från 1,68 till 1,56.

Det sägs att en valuta bör återspegla en ekonomis styrkor och svagheter. Ibland eftersläpar dock makroekonomiska händelser, och ibland förflyttar sig valutorna inför en händelse – men i snitt bör de återspegla inflöden och utflöden genererat av ekonomisk tillväxt.

Med det sagt gagnas den australiska ekonomin av gynnsamma villkor under den kommande perioden. Först hjälpte det varma vädret landet att stoppa smittspridningen. För det andra har vaccin börjat rullas ut, och när sommaren slutar i Australien bör tillräckligt många vaccin ha producerats för att ha skapat en bra situation i landet. För det tredje har högre råvarupriser gjort det lättare för Australiens centralbank att agera, då de kompenserade för den australiska dollarns styrka.

Sammanfattningsvis finns det möjligheter för ytterligare ekonomisk återhämtning under de kommande månaderna, så den australiska dollarn lär fortsätta att hitta köpare under varje dipp.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto