Home > AUD/USD prisprognos inför RBA:s beslut

AUD/USD prisprognos inför RBA:s beslut

Reserve Bank of Australia (RBA) är den första centralbanken att tillkännage sitt penningpolitiska beslut denna vecka. Valutaparet AUD/USD ser hausseartat ut ur ett tekniskt perspektiv, men fundamenta kan tynga växelkursen.

Valutahandlare förbereder sig för en vild vecka framför oss, eftersom förutom konflikten mellan Ryssland och Ukraina finns det gott om ekonomiska händelser för att flytta marknader. En av dem är RBA-mötet, schemalagt i början av varje ny månad.

Handlare förväntar sig att RBA kommer att hålla den officiella kontantkursen oförändrad, men det finns inte många anledningar att vara duvaktig. Inflationen i Australien är hög, och andra centralbanker har redan höjt eller förbereder sig för att höja räntorna. Som sådan kanske den grundläggande bilden inte hjälper AUD/USD-växelkursen.

Vad sägs om den tekniska?

Den tekniska bilden ser hausse ut

Ett dubbelbottenmönster kan vara på plats eftersom 0,70-nivån erbjöd starkt stöd. Som sådan ser den tekniska bilden hausseartad ut, med 0,73 som fungerar som mönstrets halsringning.

Den uppmätta rörelsen pekar på 0,7550, och en daglig stängning över 0,73 skulle utlösa mer uppsida då investerare fokuserar på det uppmätta draget.

Fundamentals kan tynga den australiensiska dollarn

Även om den tekniska bilden ser hausseartad ut, är den grundläggande inte så mycket. Ett valutapar speglar värdet av en valuta i termer av en annan.

Därför bidrar faktorer från både Australien och USA till AUD/USD-valutaparets volatilitet. Som sådan ses Fed mer hökaktig än RBA och kommer sannolikt att höja räntorna innan RBA gör det.

Ju större skillnaden är mellan de två centralbankernas penningpolitik, desto mer betydande blir effekten på AUD/USD-växelkursen. Risken är att RBA förblir på is vid veckans möte, och Fed kommer att höja federal funds-räntan i mars – baisseartad utveckling för AUD/USD-börsen.

Dessutom, om Fed höjer en halv procent, blir gapet mellan de två policyerna ännu större.

Allt som allt har AUD/USD en hausseartad teknisk inställning men en baisseartad fundamental sådan. Som sådan bör handlare vara försiktiga när de öppnar positioner på denna marknad.