Home > AUD/USD tappade tre stora siffror på två veckor; är det dags att köpa under dippen?

AUD/USD tappade tre stora siffror på två veckor; är det dags att köpa under dippen?

Den amerikanska dollarn steg under första halvan av november och AUD/USD-paret föll med trehundra punkter på ett par veckor. Är det dags att köpa under dippen?

Dollarindexet ökade på sistone enligt marknadens förväntningar om att Federal Reserve i USA inte kommer att förbli likgiltiga inför stigande inflation och förbättrad sysselsättningsdata. Med andra ord, eftersom Feds mandat är inom räckhåll när det gäller sysselsättning, är prisstabilitetspriset på den i fara.

Därför ökade handlare sina satsningar på att efter nedtrappningen av tillgångsköpen kommer Fed att höja federal funds-räntan förr snarare än senare. Efter det steg dollarn.

Men den senaste nedgången, åtminstone i AUD/USD-parets fall, ser det attraktiv ut ur ett kontrariskt perspektiv. Det finns åtminstone tre skäl att vara en motstridighet här, som presenteras nedan.

3 skäl att köpa AUD/USD-paret här

Först den tekniska bilden. AUD/USD-paret möter dynamiskt stöd vid den nedre kanten av en stigande kanal. Detta efter att marknaden föll från en head and shoulders-formation tidigare under året och slutförde sitt uppmätta drag. På dessa nivåer ser det konstruktivt ut att vara en kontrarian eftersom risk-belöningskvoten för en lång handel är attraktiv – 0,76 fungerar som ett mål medan 0,7150 ogiltigförklarar det hausseartade scenariot.

För det andra blev guldet högre och råvarupriserna fortsatte att stiga. Australien är en stor råvaruexportör och den australiska dollarn gynnas av stigande råvarupriser. Därför får den australiensiska dollarn stöd i en miljö med stigande råvarupriser.

För det tredje börjar den varma årstiden i Australien. Det finns en viss säsongsvariation i covid-19-viruset och det norra halvklotet måste tillbringa mer tid inomhus när vintern närmar sig. På grund av det kommer infektionsfrekvensen sannolikt att stiga igen, vilket innebär fara för både människors liv och den ekonomiska återhämtningen.

Sammanfattningsvis är den amerikanska dollarn fortfarande i förarsätet när valutahandlare ökar sina satsningar på att Fed kommer att strama åt penningpolitiken förr snarare än senare, och mer aggressivt än man först trodde. AUD/USD-inställningen ser dock attraktiv ut här av både tekniska och grundläggande skäl.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto