Home > Autoliv närmar sig intressant setup

Autoliv närmar sig intressant setup

Teknisk analys: Autoliv befinner sig i en kraftigt stigande trend, både på lång och kort sikt. I måndags var aktien uppe och vände vid kanaltaket som då var 528 kronor, vilket är en ny rekordnotering för Autoliv. I samband med detta bildades en svans på ovansidan och aktien var under tisdagen nere och vände vid 509 kronor.

En intressant setup är nu på väg att bildas men först behöver spänningen som uppstått mellan kursstaplarna och 50-dagars medelvärde minska för att underlätta entrén.

Dagsmomentum (RSI-14) har under lång tid noterats högt, vilket är ett styrketecken. När däremot RSI faller ner under 70 och skapar en botten kallas detta för bekräftelsenivå. Om RSI faller ner under denna nivå utlöses en säljsignal med hög tillförlitlighet. Nivån är på väg att utmanas. Håller däremot nivån får vi en mycket intressant köpsetup. För att inte motståndet vid 528 kronor skall kullkasta setupen bör vi invänta med köp tils denna nivå passeras.

Faller aktien ner mot MA-50 som gummibandet indikerar skall vi vara beredda på entré så fort aktien åter vänder upp. Vi studerar stöden nedan och gör entré när gummisnodden (RSI-3) blir hårt spänd på nedsidan (nu befinner sig RSI-3 helt neutral).

MACD i dagsupplösning har vänt ner och indikerar att vi kan vänta oss en lugnare uppgångstakt eller en måttlig nedgång, men veckodiagrammet pekar fortfarande starkt uppåt.

Att gå kort (blanka) är inte att tänka på i en aktie som är så stark som Autoliv.

Sammanfattning: Autoliv ser mycket intressant ut och uppvisar en pålitlig styrka. Efter att ha skapat en topp kring 528 kronor på rekordnivå kan vi vänta oss en återhämtning ner mot 500 kronor, där vi i samband med vändningen upp från denna nivå kan vi göra entré med en målkurs på 544 kronor som vi sedan släpar med oss uppåt. Vid 528-kronorsnivån gör vi en 2:1 och säljer av halva innehavet för att rida resten till målkursen. Punkterar aktien 466 kronor använder vi oss av nödutgången.

Motstånd: 519 / 528 / 534 / 544
Stöd: 509 / 504 / 500 / 494 / 484 / 465

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto