Home > Autoliv – Öka säkerheten

Autoliv – Öka säkerheten

Autoliv ligger i en kortsiktig uppåtriktad trend. Aktien har dock både varit i närheten av vårt första kursmål samt börjat visa svaghetstendenser. Vi rekommenderar därför att stödnivån vid ca 436 kr bevakas noga. 

Autoliv har tidigare fått köpsignaler som indikerat på en uppgång till i första hand ca 467 kr och i andra hand till ca 505. Se till exempel vår analys av Autoliv den 27 januari.

Autoliv har i februari varit uppe i 461 kr som högst och har därmed nästan nått vårt första kursmål. Skulle aktien etablera sig över 467 kr siktar vi på nästa målområde kring 505 kr.

Däremot så har Autoliv en känslig stödnivå kring ca 436 kr som aktien helst ska hålla sig över.

Stochastic-indikatorn har i år visat tendens till negativ divergens jämfört med aktiekursutvecklingen vilket är ett tydligt tecken på att aktiens trend håller på att tappa i styrka. Negativ divergens är när aktiekursen går upp till allt högre och högre toppar medan indikatorn når toppar på allt lägre och lägre nivåer.

Den långa trenden i Autoliv, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är trots den senaste tidens uppgångar fortfarande nedåtriktad.

Stänger Autoliv under 436 kr rekommenderar vi därför att aktien säljs. Vill man vara extra försiktig så säljer man också aktien på uppgångar. Detta särskilt med tanke på att vi nått upp till vårt målområde för OMXS30 kring 1 100-1 140 och att många andra aktier också börjat visa svaghetstendenser.

Skulle aktiemarknaden nu bryta ner så kan vi få en väldigt volatil utveckling där det kan bli svårt att sälja aktier på nivåer man tycker är ”rimliga”.

Autoliv (Dagsdiagram)
Autoliv (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.