Home > Avanza: Brexit stöd i 2kv men en framtida risk.

Avanza: Brexit stöd i 2kv men en framtida risk.

Avanza väntas redovisa ett nästan oförändrat resultat för det andra kvartalet jämfört med året före. Osäkerheten kring Brexitomröstningen väntas ha stött kvartalets courtageintäkter, men samma sak befaras samtidigt kunna ha en negativ inverkan för nätmäklaren på lite längre sikt.

Det framgår av analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför onsdagsmorgonens rapport.

Enligt SME Direkt väntas Avanza redovisa ett rörelseresultat om 118 miljoner kronor för det andra kvartalet (121), från det första kvartalets 115 miljoner kronor. Courtageintäkterna väntas ha uppgått till 126 miljoner kronor (108), mot 125 miljoner under årets första kvartal.

Även räntenettot och fondprovisionerna väntas ha legat relativt stilla från kvartalet före, vilket samtidigt skulle betyda tydligt lägre nivåer jämfört med det andra kvartalet 2015.

Enligt analytikerkommenter som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av kan Brexit-oron – och de lägre marknadsräntor som skönjts i spåren av den brittiska folkomröstningen – framöver komma att bromsa in marginalåterhämtningen på nätmäklarens inlåning. I samband med räntebeskedet i början av juli sänkte även Riksbanken räntebanan. Den första höjningen – från nuvarande klart negativa nivå kring -0,50 procent – väntas nu inte förrän under det andra halvåret 2017.

Korsiktigt medförde britternas val att lämna EU en kraftig turbulens på finansmarknaderna, vilket drev handelsaktiviteten under slutet av det gångna kvartalet. På lite längre sikt riskerar resultatet dock att hämma privatpersoners aktiehandel, resonerar en analytiker.

Avanzas månadsvisa handelsstatistik visade att antalet affärer per dag i juni uppgick till nästan 87.000, mot ett dagssnitt på omkring 74.000 under april och maj. Under det på finansmarknaderna stökiga första kvartalet minskade nätmäklarens handel successivt från drygt 84.000 affärer per dag i januari till knappa 63.000 stycken i dagssnitt i mars.

Vid halvårsskiftet hade Avanza nästan 517.000 kunder, en ökning på nära 50.000 från årsskiftet. Därmed har Avanza för 2016 redan nått sitt mål om minst 10 procents årlig kundtillväxt. I maj lanserade nätmäklaren courtagefri handel för kunder med ett sparkapital på upp till 50.000 kronor.

I mars aviserades att Remiums värdepappershandel skulle flyttas till Avanzas plattform, något som enligt den avgående vd:n Martin Tivéus väntades ge ett nettoinflöde på 2,5 miljarder kronor. Inflödet har rapporterats vara 2,2 miljarder kronor under det andra kvartalet, och totalt har Avanza redovisat nettoinflöden om 3,1, 3,8 samt 2,6 miljarder kronor under april, maj och juni. Inget mer kapital väntas från Remium.

Rörande vd-posten står Henrik Källén som tillförordnad vd fram tills dess att nyligen rekryterade Johan Prom, med bakgrund i Ica och nu senast Menigo, tillträder senast vid kommande årsskifte.

Avanzas halvårsrapport väntas vid 8.15-tiden på onsdagen den 13:e juli. En telefonkonferens följer sedan vid 10-tiden.

Avanza (dagsdiagram)
Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto