Home > Avkastning på aktiemarknaden och varför investerare är besatta av USA

Avkastning på aktiemarknaden och varför investerare är besatta av USA

Sen senaste ökningen på den amerikanska aktiemarknaden har överraskat många, och av god anledning. Under ekonomiska lågkonjunkturer brukar aktiemarknaden vara den första att reagera, men i motsatt riktning.

Denna gång har det sett annorlunda ut. Trots dippen i mars 2020 har den amerikanska aktiemarknaden nu nått högre än någonsin tidigare. Detta kommer framförallt från den aldrig sinande aptiten för IT-aktier, och marknaden fortsätter att trycka ned de företag som det går mindre bra för samtidigt som den lyfter de som det går bättre för.

Det går just nu väldigt bra för IT-företag som Microsoft, Amazon, Google och Zoom. Då allt fler var tvungna att stanna hemma ökade efterfrågan på internetprodukter och nätshopping. Alla amerikanska företag som har satsat på e-handel har upplevt tillväxt under COVID-19-pandemin. Det är inte undra på att marknaden har belönat dessa företag – var ska man inte annars placera sina pengar om inte i de största IT-företagen just nu?

Olika kriser har olika vinnare och förlorare. Under tidigare kriser har bostadsmarknaden straffats, och under andra kriser finansiella marknader har kraschat. Det finns alltid något som händer, men det finns också bara en aktiemarknad som alltid levererar.

Den amerikanska aktiemarknaden.

Det fina med sammansatt ränta

Under 75 år, mellan 1921 och 1996, levererade amerikanska aktier starka resultat. Fyra eller fem procent per år kanske inte låter som mycket för många investerare, men då ska vi inte glömma bort effekten av sammansatt ränta.

I detta fall har sammansatt ränta två komponenter. En handlar om att återinvestera avkastningen. Om vi antar att en del av företagen i investerarens portfölj betalar ut aktieutdelning kan en återinvestering av denna utdelning leda till bättre resultat än vad diagrammet ovan visar. En annan komponent handlar om att helt enkelt lämna investeringen i fred och hantera den som en passiv investering snarare än att vara involverad direkt. Passiv investering handlar om att hålla koll på aktiemarknadens index istället för att försöka slå indexet.

En annan intressant sak från denna bild är den slående skillnaden mellan den utvecklade världen. Exempelvis levererade Spanien, Japan, Belgien, Nya Zeeland och Portugal negativa resultat, medan Tyskland, Storbritannien, Australien och Irland levererade positiva resultat.

Det är inte mycket som har förändrats sedan 1996. USA fortsätter att dominera tack vare de framgångar som dess IT-jättar har haft.

Det är inte undra på att den amerikanska aktiemarknaden är bäst i världen när det kommer till resultat. De två världskrigen fick andra länder att hamna på efterkälken. Kommunism och ryskt inflytande i Östeuropa hjälpte inte heller. Det är endast USA som har fortsatt att vara den sanna bilden av kapitalism.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto