Home > Avvikelser från kapitalnycklar fortsätter på ECB

Avvikelser från kapitalnycklar fortsätter på ECB

Denna vecka gjorde ECB data över sina kvantitativa lättnader för juni offentliga. Denna data är specifikt viktig i och med den senaste konfrontationen mellan centralbanken och den tyska författningsdomstolen.

Domstolens beslut att ECB inte respekterade proportionalitetsprincipen i sina APP-program (program för obligationsköp) hotade centralbankens självständighet vid en tidpunkt då fokus bör ligga på åtgärder för att hjälpa Euro-områdets ekonomier.

Datan för juni innehöll stora överraskningar. Exempelvis återköpte Frankrike och Italien med cirka 40 miljarder euro medan Tyskland, igen, underköpte med cirka 13 miljarder euro.

Hur man kan förstå ECB:s obligationsköpprogram

Kvantitativa lättnader är en metod för att reducera nationell skuld, men på ett artificiellt sätt. Genom att köpa obligationer som utfärdats av nationella myndigheter kan ECB adresserar obalanser i den ekonomiska återhämtningen i ett flertal stater. Och viktigast av allt kan de lindra påverkan från externa chocker, som exempelvis coronavirus-krisen.

Genom att köpa fler obligationer i en del av Euro-området och färre i en annan del distribuerar ECB kapital där det behövs som mest. Samtidigt uppmuntras medlemsländerna att öka sina finansiella stödpaket, men alla uppmuntras inte att använda samma kraft – Tyskland och andra nordiska medlemsländer har mer i sina fickor än vad länderna i söder som Italien, Spanien, Grekland och Portugal har.

Detta skapar frågeställningar om rättvisa, och kan leda till en diskussion om stora ekonomiska diskrepanser mellan de norra och södra regionerna i Euro-området. Men, sådana diskrepanser, där vissa delar eller regioner tjänar mer än andra, finns överallt, i alla länder i världen.

Det är bara det att under sin relativt korta historia har EU mött kris efter kris med en ofullständig juridisk agenda.

En av de huvudsakliga konsekvenserna av ECB:s program var att det stabiliserade volatilitet på dessa Ju fler obligationer ECB håller desto lägre blir volatiliteten.

Framöver kommer investerare som är intresserade av Europa fokusera på hur den europeiska återhämtningsfonden kommer se ut. Förhandlingarna befinner sig fortfarande i ett tidigt stadium, och proportionerna av bidragen jämfört med lånen är en fråga som gör stor skillnad för investerare.

Om Europa skickar ut ett budskap som består av sammanhållning lär sådana små avvikelser från kapitalnycklarna, som de vi såg i juni, inte störa någon i framtiden.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto