Home > Banco Santander köper Banco Popular för 1 euro.

Banco Santander köper Banco Popular för 1 euro.

Den spanska storbanken Santander köper den krisdrabbade spanska banken Banco Popular för 1 euro och affären verkställs omedelbart.

Det framgår av ett pressmeddelande från den europeiska bankkrishanteringsmekanismen SRB.

Enligt pressmeddelandet bedömde Europeiska centralbanken den 6 juni att Banco Popular var på väg att fallera eller sannolikt skulle fallera. Därmed underrättades den europeiska krishanteringsmekanismen SRB och den spanska bankkrishanteringsmyndigheten. Resolutionsbeslutet har klartecken från myndigheterna och EU-kommissionen.

”Beslutet som togs i dag skyddar insättare och kritiska funktioner hos Banco Popular. Detta visar att de verktyg som gavs krishanteringsmyndigheter efter finanskrisen är effektiva när det gäller att skydda skattebetalare från fallerande banker”, säger Elke König som är ordförande för europeiska SRB.

Banco Santander kommer att genomföra en nyemission på 7 miljarder euro för att förstärka balansräkningen i samband med affären, uppger banken i ett uttalande enligt Bloomberg News.

Efter transaktionerna förväntas effekten på Banco Santanders kärnprimärkapitalrelation vara neutral, uppger banken.

Det har förekommit medieuppgifter om att Santander förberedde ett bud på Banco Popular. En möjlig nyemission på 5 miljarder euro har nämnts.

Banco Populars aktie har sjunkit med 63 procent under den senaste månaden.

EU-kommissionen har godkänt räddningen av Banco Popular, tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande.

Villkoren för en resolution av banken uppfylldes: Banken höll på att fallera, det fanns inga privata lösningar och inga åtgärder från tillsynsmyndigheter kunde ha förhindrat en bankkrasch.

Inga statsstöd har förekommit. Alla bankkunder har fortsatt tillgång till hela beloppen på sina bankkonton.

EU:s bankkrislagstiftning BRRD förutser möjligheten till en försäljning av verksamhet, fortsatte kommissionen.

”Det var den bästa lösningen för att säkerställa kontinuitet i bankens viktiga funktioner och undvika betydande negativa effekter på den finansiella stabiliteten. I detta fall absorberades förluster helt av aktieägare och efterställda långivare”, skrev kommissionen.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto