Home > Bank of England lämnar styrräntan oförändrad.

Bank of England lämnar styrräntan oförändrad.

Den brittiska centralbanken lämnade basräntan oförändrad på 0,25 procent efter det penningpolitiska mötet på torsdagen, enligt Bloomberg News.

Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta styrmedel.

Av 62 tillfrågade bedömare i Bloomberg News prognosenkät räknade samtliga med att styrräntan skulle lämnas oförändrad.

Senast Bank of England justerade basräntan var den 4 augusti i år, då den sänktes med 25 punkter till 0,25 procent.

Bank of England meddelade även att de lämnar målet för tillgångsköp oförändrat till 435 miljarder pund.

Av 41 tillfrågade analytiker i Bloomberg News enkät väntade sig alla en oförändrad nivå på tillgångsköpen.

Direktionen var enig om besluten.

Bank of England konstaterar att sedan novemberprognosen så har räntorna stigit internationellt, delvis på grund av förväntningar om en mer expansiv penningpolitik i USA. Samtidigt har de internationella utsikterna blivit mer sårbara, med risker i Kina, euroområdet och en del tillväxtmarknader.

Inhemskt pekar data på en fotsatt tillväxt i dämpad takt med stöd av konsumtionen, även om framåtblickande enkäter pekar mot en inbromsning framöver. Timingen och omfattningen av denna inbromsning kommer att vara avhängigt utvecklingen i lönerna och hur motståndskraftig den privata konsumtionen blir i spåren av högre inflation.

Inflationen väntas stiga till 2 procent inom ett halvår. Pundet har stärkts och allt annat lika skulle detta tala för en lite lägre inflationsbana än vad som antogs i november, även om inflationen fortsatt väntas skjuta över målet senare under 2017 och under 2018.

BOE noterar samtidigt att det finns begränsningar för hur mycket inflationen kan tillåtas skjuta över målet. Detta beror till exempel på orsakerna till detta, omfattningen av andrahandseffekter, utvecklingen i inflationsutsikterna och i vilken omfattning som ekonomin utvecklas under potential. Inflationsförväntningarna har delvis stigit och BOE bevakar dessa noga.

BOE står fast vid att policysvaret efter Brexit-omröstningen beror på utvecklingen för efterfrågan, utbud, växelkurs och därigenom inflationen.

”Penningpolitiken kan därmed svara i båda riktningarna till förändringar i de ekonomiska utsikterna för att säkra en uthållig återgång till 2-procentsmålet”, skriver BOE.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto