Home > Bank of Japan lämnar depositränta oförändrad på -0.10 procent, skärper samtidigt åtaganden.

Bank of Japan lämnar depositränta oförändrad på -0.10 procent, skärper samtidigt åtaganden.

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte på onsdagen att lämna depositräntan oförändrad på -0,1 procent, men gör samtidigt en rad andra åtaganden och skärper den framåtblickande guidningen och tar kontroll av avkastningskurvan.

Depositräntan används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät bland 40 bedömare väntade sig 20 en oförändrad depositränta. Av de resterande 20 som trodde på en sänkning räknade elva med en sänkning till -0,20 procent och nio med en sänkning till -0,30 procent.

BOJ uppger att de ska utöka den monetära basen så att inflationen på ett uthålligt sätt når 2 procent, med åtagande om att överskjuta målet. De överger det tidigare målet att den monetära basen skulle öka med 80.000 miljarder yen per år.

BOJ överger även målet för den genomsnittliga löptiden för obligationsköpen och introducerar ett nytt QQE-program med marknadsoperationer för att få kontroll på avkastningskurvan, där den tioåriga statsobligationen ska ligga runt nuvarande nivå på 0 procent. Den flackare avkastningskurvan har varit negativ för ekonomin.

Köpräntorna kommer att bestämmas per auktion genom att bestämma spreaden mot den benchmarkränta som BOJ bestämmer separat. Beroende på marknadsförhållandena kan de bestämma obligationsköpen per auktion till ett bestämt eller obestämt belopp.

Den monetära basen kan fluktuera för att nå denna kontroll. De upprepar samtidigt att de ska köpa statsobligationer så att innehavet ökar med 80.000 miljarder yen per år.

De gör även förändringar i köpen av ETF:er där 2.700 (av 5.700 miljarder) ska användas för att köpa EFT:er som följer Topix. Resterande del ska fortsatt delas mellan att följa Topix, Nikkei 225 och JPX Nikkei 400.

BOJ uppger att de kan utöka tillgångsköpen och den monetära basen, sänka styrräntorna (och den negativa depositräntan) eller sänka målet för den långsiktiga räntan vid behov.

BOJ konstaterar att ekonomin inte längre befinner sig i deflation, men inflationen väntas vara fortsatt dämpad en tid och en ytterligare uppgång i inflationsförväntningarna kan ta tid. Export och produktion har varit trög medan privatkonsumtionen varit motståndskraftig.

Besluten om kontroll av avkastningskurvan och ändrade ETF-köp fattades med röstsiffrorna 7-2, där ledamöterna Takehiro Sato och Takahide Kiuchi reserverade sig.

Takahide Kiuchi reserverade sig även om ändrade marknadsoperationer och Takehiro Sato mot åtagande om inflationen, som inte är effektivt.

USDJPY (dagsdiagram)

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto