Home > Bank of Japan oförändrad policy, depositränta kvar på -0.10 procent.

Bank of Japan oförändrad policy, depositränta kvar på -0.10 procent.

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent.

Det rapporterar Bloomberg News.

Depositräntan används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät bland 43 bedömare väntade sig samtliga en oförändrad depositränta.

Även i övrigt lämnades den penningpolitiska hållningen oförändrad enligt följande:

* QE-program med inriktning att kontrollera avkastningskurvan, och hålla den tioåriga statsobligationen nära 0 procent.

* Obligationsköp om cirka 80.000 miljarder yen per år.

* Köp av ETF:er om cirka 6.000 miljarder yen och fastighetsfonder (J-REITS) om cirka 90 miljarder yen per år.

* Den monetära basen ska utökas till inflationen ligger över 2 procent på ett uthålligt sätt.

Beslutet fattades med ett majoritetsbeslut, 8 ledamöter röstade för och 1 emot.

Goushi Kataoka reserverade sig mot beslutet om och anförde att BOJ borde signalera ytterligare åtgärder kommer att vidtas i det fall det sker en fördröjning med att uppnå inflationsmålet på grund av inhemska faktorer.

Goushi Kataoka reserverade sig också i fråga om guidningen om att kontrollera tioårsräntan. Han ville agera för att sänka räntan i längre löptider och ansåg att det skulle vara lämpligt för BOJ att köpa obligationer med målet att hålla 15-årsräntan under 0,2 procent.

BOJ konstaterar att den japanska ekonomin troligen kommer att fortsätta att expandera med stöd av mycket ackommoderande finansiella förhållanden och effekterna av regeringens storskaliga stimulansåtgärder. 2019 väntar en dämpning i den ekonomiska tillväxten till följd av en cyklisk inbromsning i företagens investeringar och effekter av den väntade momshöjningen.

Omvärldsekonomin fortsätter samtidigt en måttlig tillväxt och väntas fortsatt växa över potentialen under budgetåret 2018.

Kärninflationen har fortsatt att utvecklas relativt svagt exklusive effekter av stigande energipriser, vilket främst beror på fortsatt försiktig pris- och lönepolicy i företagen. Inflationsförväntningarna på medellång och lång sikt väntas dock stiga i takt med att företagens hållning gradvis skiftar över mot höjda priser och löner när produktionsgapet fortsätter förbättras. KPI-inflationen väntas därmed fortsätta uppåttrenden mot 2 procent.

Centralbankens nya tillväxtprognoser är i stort sett oförändrade jämfört med föregående prognos. Inflationsprognosen har sänkts för innevarande räkenskapsår, men är ”mer eller mindre oförändrad” för 2018 och 2019.

BOJ bedömer att riskerna mot den ekonomiska aktiviteten är mer eller mindre balanserade medan riskerna mot prisutvecklingen lutar över mot nedsidan.

Centralbanken står fast vid sitt åtagande om attt fortsätta med sina ”kvantitativa och kvalitativa monetära lättnader (QQE) med avkastningskurvekontroll” med avsikt att nåt inflationsmålet 2 procent så länge det krävs för att bibehålla målnivån på ett stabilt sätt.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto