Home > Bank of England sänker styrräntan med 25 punkter till 0.25%.

Bank of England sänker styrräntan med 25 punkter till 0.25%.

Den brittiska centralbanken höjde/sänkte på torsdagen basräntan med 25 punkter till 0,25 procent (0,50), enligt Bloomberg News.

Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta styrmedel.

Av 52 tillfrågade bedömare i Bloomberg News prognosenkät räknade 50 med att styrräntan skulle sänkas. De allra flesta av dem, 47 stycken, spådde en sänkning med 25 punkter till 0,25 procent. Sedan spådde två en sänkning till 0,10 procent och en trodde på en sänkning till 0,00 procent.

Senast Bank of England justerade basräntan var den 5 mars 2009, då den sänktes med 50 punkter till 0,50 procent.

Direktionen var enig i räntebeslutet.

Bank of England meddelade även att de höjer målet för tillgångsköp till 435 miljarder pund från 375 tidigare.

Av 44 tillfrågade analytiker i Bloomberg News enkät väntade sig 23 en oförändrad nivå på tillgångsköpen och 21 en ökning. En väntade sig en ökning till 385 miljarder pund, två till 400 miljarder pund, åtta till 425 miljarder pund, sju till 450 miljarder pund och vardera en tror på en ökning till 475, 500 respektive 525 miljarder pund.

Beslutet att utöka tillgångsköpen var oenigt, ledamöter Martin Weale, Kristin Forbes och Ian McCafferty var emot.

Bank of England lanserar också ett nytt finansieringsverktyg, Term Funding Scheme (TFS) för att förstärka effekten av den sänkta räntan. Detta verktyg ska erbjuda finansiering till banker till en ränta som till en ränta nära styrräntan för att stödja ytterligare utlåning till den reala ekonomin.

BOE noterar att pundet har försvagats och utsikterna för brittisk tillväxt på kort och medellång sikt har försämrats markant. Det svagare pundet kommer sannolikt pressa upp KPI-inflationen på kort sikt och inflationen kommer sannolikt nu överstiga 2-procentsmålet i slutet på prognosperioden.

BOE skriver vidare att det nu beslutade åtgärdspaketet innehåller en rad självförstärkande element, och samtliga ger utrymme för ytterligare åtgärder. Den penningpolitiska kommittén (MPC) kan sänka styrräntan ytterligare, expandera TFS-programmet, expandera eller variera tillgångsköpprogrammet.

”Om inkommande data visar sig ungefär stämma prognoserna i inflationsprognoser för augusti räknar en majoritet av ledamöterna med att stödja en ytterligare sänkning i (styrräntan) till dess effektiva nedre gräns vid något av MPC:s kommande möten under loppet av året”, skriver BOE, och tillägger att den nedre effektiva gränsen för styrräntan bedöms ligga ”nära, men lite över, noll)

GBPUSD (dagsdiagram)

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto