Home > Bank of England skjuter till ytterligare 100 miljarder pund till sitt obligationsköpsprogram

Bank of England skjuter till ytterligare 100 miljarder pund till sitt obligationsköpsprogram

Den efterlängtade penningpolitiska kommitténs (MPC) sammanfattning från Bank of England (BOE) släpptes igår – banken håller sin ränta stadigt på 0,1% och lade  dessutom till ytterligare 100 miljarder pund till sittobligationsköpsprogram.

Hittills  har BOE köpt statsobligationer och valuta av ickefinansiella företagsobligationer av investeringsklass till ett belopp av 745 miljarder pund i ett försök att underlätta de ekonomiska svårigheter som har uppstått under av coronapandemin.

Storbritanniens ekonomi under corona och BOE’s svar på epidemin

COVID-19-pandemin påverkade den brittiska ekonomin på ett sätt som  inte har upplevts  på decennier. BNP minskade med cirka 20% i april efter ytterligare en minskning med 6% i mars. Dessutom sjönk inflationen från 1,5% till 0,8% och hotade att nå nollnivån,och utlöste förklaringsbrevet från guvernören till kanslern,  som publicerad es tillsammans med gårdagens penningpolitiska tillkännagivande.

För en centralbank som inriktade sig på ett inflationsmål på 2% innebar det senaste fallet , till följd av lägre oljepriser och minskad konsumtion på grund av coronaviruset, att BOE måste agera. De följer vanligtvis USA’s federala reserver (FED) – så det är ingen överraskning att BOE gjorde dessa kvantitativa lättnader och sänkte räntan nära nollnivån.

Handlare väntade på att se BOE’s beslut för att kunna bedöma om det fanns enighet om att utöka det kvantitativa lättnadsprogrammet eller inte. Det visar sig att det fanns en del oliktänkande – till exempel BOE: s Haldane – men pundet stärktes dock av nyheterna. Det återgick emellertid snabbt när investerare noterade den negativa tonen i det övergripande meddelandet från BOE.

Sammantaget signalerade BOE att det är redo att vidta ytterligare åtgärder vid behov för att stötta ekonomin. Dessutom spås det att BNP kommer att öka de kommande månaderna, även om hushållens och företagens försiktighetsbeteende troligen kommer att fortsätta.

Tillsammans med den skatt som tas ut av den brittiska regeringen borde BOE’s arbete hjälpa ekonomin att komma tillbaka på rätt spår. Förutsatt att det inte kommernågon andra våg av pandemin, tyder bevisen på en starkare BNP som går framåt och att konsumtionen långsamt återupptas.

Men eftersom det blev uppenbart även i andra delar av världen kommer detta inte att bli en ekonomisk återhämtning direkt. Andra centralbanker signalerar redan att den enkla penningpolitiken är här för att stanna, och BOE är redo att göra ännu mer vid behov.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto