Home > Bank of Japan förväntar sig gradvis återhämtning för den japanska ekonomin

Bank of Japan förväntar sig gradvis återhämtning för den japanska ekonomin

Under tisdagen denna vecka kommunicerade Bank of Japan (BOJ) sin penningpolitiska rapport för juni. Detta var ett extra viktigt pressmeddelande i och med de utmaningar som landet ställs inför på grund av coronavirus-krisen. Medan de inte har förändrat sin penningpolitik upprepade BOJ sin villighet att göra mer för att stötta den lokala ekonomin, om det behövs.

BOJ kommunicerade dock något nytt denna vecka – de uppgraderade sina stödinsatser för företagskredit. Sedan starten av coronavirus-krisen har BOJ lanserat ett flertal program för att stötta ekonomin, exempelvis stöd för företagsfinansiering, ETF-köp och aktivt stöd för att stabilisera finansiella marknader via obegränsade JGP-köp och USD-operationer.

BOJ:s penningpolitiska beslut i juni – viktiga detaljer

Utöver räntan är investerare specifikt intresserad av BOJ:s syn på YCC (Yield Curve Control) och programmen för inköp av tillgångar. Överraskningar i dessa delar av penningpolitiken i Japan räcker för att skapa massiv instabilitet på JPY-paren.

I juni beslutade BOJ att låta både den kortsiktiga och långsiktiga räntan vara oförändrad. Banken kommer använda en negativ -0,1% på nuvarande konton som hålls av finansiella institutioner på banken medan de långsiktiga räntorna kommer fokusera på hålla den 10-åriga JGB-avkastningen (Japanese Government Bond) på cirka noll procent.

När det kommer till deras program för inköp av tillgångar är BOJ fortfarande en aktiv köpare av ETF:er (Exchange Traded Funds) och J-REITs (Japanese Real Estate Investment Trusts) i den övre gränsen som är 12 biljoner JPY för ETF:er och 180 miljarder JPY för J-REIT:er

Om vi återgår till företagsobligationer så utannonserade BOJ att de kommer fortsätta köpa dem tills slutet av mars 2021, med en över gräns på 7,5 biljoner JPY. Allt sammantaget är detta en väldigt lättad penningpolitik från Japan, samtidigt som de är redo att göra mer om YCC-åtgärder kräver det. Exempelvis specificerade BOJ att vid händelse av snabbt ökande avkastning så kan de snabbt börja öka takten för sina JGP-köp.

För att sammanfatta har tillväxten av BOJ:s balansräkning hittills varit ett resultat av en kombination av USD-åtgärder, ETF:er och T-bill-inköp, samt skräddarsydda COVID-åtgärder. JGB-köpen pågår fortfarande, men BOJ är nu redo att ingripa om YCC-policyn kräver ökade JGB-köp.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto