Home > Bank of Japan utökade oväntat fond för tillgångsköp

Bank of Japan utökade oväntat fond för tillgångsköp

Det beslutade bankens styrelse vid sitt policymöte på onsdagen, skriver Bloomberg News.

I Bloomberg News enkät bland 12 ekonomer trodde samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad.

Bank of Japan ändrade senast sin styrränta den 5 oktober 2010, då den sänktes från 0,10 procent till ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

BOJ beslutade också att utöka sin fond för tillgångsköp till 55.000 miljarder yen, från tidigare 45.000 miljarder yen. De utökade köpen sker till hälften i statsobligationer och till hälften i statsskuldsväxlar.

Samtidigt beslutades att behålla kreditfaciliteten för företag på 25.000 miljarder yen.

Tillgångs- och kreditfaciliteten utökas därmed till totalt 80.000 miljarder yen, medan de månatliga obligationsköpen bibehålls på 1.800 miljarder yen.

De utökade tillgångsköpen ska nu vara avslutade i slutet av 2013, en förlängning jämfört med tidigare angivna mitten av 2013. BOJ har också beslutat att ta bort minimiräntan vid köpen för att underlätta en smidig köpprocess.

BOJ skriver i ett uttalande att åtgärderna vidtas för att försäkra att ekonomin uppnår prisstabilitet och för att försäkra uthållig tillväxt.

BOJ skriver att de bedriver en kraftfull penningpolitisk lättnad och att de kommer att fortsätta med det.

Samtidigt nedgraderar BOJ sin bedömning av Japans ekonomi eftersom den globala ekonomin har rört sig djupare in i en inbromsningsfas och den japanska
ekonomiska uppgången har tagit en paus.

Vad gäller riskerna konstaterar Bank of Japan att det kvarstår en hög grad av osäkerhet om den globala ekonomin, inklusive utsikterna för den europeiska skuldkrisen, momentum i återhämtningen i USA och sannolikheten för att tillväxt- och råvaruexporterande länder simultant uppnår prisstabilitet och ekonomisk tillväxt.

Dessutom bör uppmärksamhet riktas mot effekterna på den ekonomiska aktiviteten och priserna från utvecklingen på finans- och valutamarknaderna, skriver BOJ.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.