Home > Bank of Japan utökar ETF-köp, men total QE och depositränta lämnas oförändrad.

Bank of Japan utökar ETF-köp, men total QE och depositränta lämnas oförändrad.

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte på torsdagen om endast vissa begränsade förändringar i policyhållningen.

BOJ ska fortsätta att genomföra marknadsoperationer så att den monetära basen ökar i en takt på 80.000 miljarder yen per år.

Depositräntan lämnas samtidigt oförändrad på -0,10 procent. Denna nivå används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

BOJ utökar samtidigt sitt program för ETF-köp från 3.300 till 6.000 miljarder yen, men behåller målet för köp av statsobligationer, J-Reits (fastighetsfonder) och företagsobligationer.

De fördubblar även sitt låneprogram för dollarfinansiering till finansinstitut till 24 miljarder dollar, och skapar en ny facilitet för utvidgade säkerheter vid dollarlån.

Utökningen av ETF-köp röstades igenom med 7-2, medan oförändrad mål för den monetära basen röstades igenom med 8-1. Att behålla minusräntan röstades igenom med 7-2.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda har beordrat att en bedömning av effektiviteten i BOJ:s policy ska ske vid nästa policymöte i september.

BOJ uppger att de genomfört vissa lättnader för att förhindra global osäkerhet från att skada företagens och hushållens sentiment.

Det tror också att dagens penningpolitiska besked tillsammans med regeringens finanspolitiska åtgärder och strukturella policyinitiativ kommer att ge en synergieffekt på ekonomin.

BOJ kommer fortsatt att utröna riskerna mot ekonomin och vidta fler åtgärder för att nå inflationsmålet.

BOJ konstaterar att återhämtningen i ekonomin fortsatt väntas vara långsam och kärninflationen negativ eller på 0 procent i närtid. Inflationen väntas så småningom stiga och nå målet på 2 procent under budgetåret 2017, men denna prognos är förenad med stor osäkerhet, inklusive utvecklingen utomlands.

Tillväxtprognosen har dragits upp, främst för första delen av prognosperioden, på grund av de finanspolitiska stimulanserna. Den senarelagda momshöjningen ger också en jämnare tillväxtutveckling. KPI-prognosen har dragits ned för i år på grund av en starkare yen och en senarelagd uppgång i inflationsförväntningarna. På längre sikt är KPI-prognosen oförändrad.

Enligt Bloomberg News prognosenkät bland 40 bedömare väntade sig 20 en oförändrad depositränta. Av de resterande 20 som trodde på en sänkning räknade elva med en sänkning till -0,20 procent och nio med en sänkning till -0,30 procent.

Vad gäller den monetära basen hade 23 av 40 väntat en oförändrad nivå på 80.000 miljarder yen, medan två spådde en utökning till 85.000, nio 90.000 och sex trodde på en utökning till 100.000 miljarder yen.

USDJPY (dagsdiagram)

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto