Home > Bank of Japan väntas annonsera nya lättnader

Bank of Japan väntas annonsera nya lättnader

BOJ beslutade i december att utöka sin fond för tillgångsköp med 10.000 miljarder yen till 76.000 miljarder yen.

I en enkät från Bloomberg News bland 23 bedömare på fredagen spår samtliga nya lättnader i januari där stalltipset är en ökning med 10.000 miljarder yen.

Den nya japanska regeringen kommer att ha en representant på plats och någon form av gemensamt uttalande från BOJ/regeringen med löfte om fortsatta stimulanser för att få upp inflation och tillväxt antas följa i samband med mötet.

Bank of Japan väntas också formulera ett uttryckligt inflationsmål på 2 procent.

De senaste tio åren har KPI sjunkit med i genomsnitt 0,1 procent i årstakt. I februari 2012 introducerade Bank of Japan ett nytt prisstabilitetsmål på medellång till lång sikt. BOJ såg detta mål som en inflationstakt på ”2 procent eller lägre” vad gäller årstakten för KPI, och mer specifikt ett mål på  procent för närvarande. Det specifika målet på kort sikt gjordes för att klargöra vilken inflationstakt som BOJ vill uppnå.

Yenen har under en tid tappat på förväntningar om aggressiva finans- och penningpolitiska stimulanser. Rörelsen inleddes den 14 november då Japans tidigare premiärminister Yoshihiko Noda meddelade att det blir nyval.

Valet till underhuset vanns sedan med en jordskredsseger av LDP och den nye premiärministern Shinzo Abe kunde bilda en ny koalitionsregering med Nya Komeito. Den nya regeringen sjösatte sedan den 11 januari ett stimulanspaket omfattande 10.300 miljarder yen för att stärka återhämtningen.

Yenförsvagningen har visserligen tappat lite fart de senaste veckorna i en form av korrektion, då placerare börjat anta att rörelsen dragits för långt. Men jämfört med för två månader sedan har ändå yenen tappat cirka 11 procent mot dollarn och 17 procent mot euron, och handlas på de svagaste nivåerna sedan juni 2010 respektive maj 2011.

Danske Bank konstaterar i marknadsbrev att Japan befann sig i recession under andra halvåret 2012 men väntas återhämta sig relativt starkt, särskilt under andra och tredje kvartalet i år med en väntad BNP-tillväxt på 3 procent i beräknad årstakt med stöd av finanspolitiska lättnader, en svagare yen och en gradvis global återhämtning. Inflationen väntas stiga gradvis men sannolikt inte överstiga 1 procent förrän 2015.

Danske Bank förväntar sig att Bank of Japan höjer inflationsmålet från 1 till 2  procent och höjer målet för sitt program för tillgångsköp med 10 miljarder ye vid policymötet den 22 januari. Det är också möjligt att en fond för köp av utländska tillgångar inrättas. Detta skulle vara mycket yen-negativt.

Takten i tillgångsköpen har ökat betydligt och kommer att ligga nära 10 procent av BNP. Med ett högre inflationsmål väntas BOJ:s tillgångsköp fortsätta in på 2014.

Den nya LDP-ledda regeringen försöker kickstarta ekonomin inför valet till överhuset i juli. Den nya regeringen kommer att genomföra finanspolitiska stimulanser på 2 procent av BNP under 2013 och ”tvingar” Bank of Japan att bli mer aggressiva i penningpolitiken.

Marknadens positionering för en svagare yen har dragits långt och BOJ kanske inte lyckas leverera den aggressiva lättnad som redan diskonterats. Å andra sidan är det fortsatt möjligt att BOJ levererar mer än antagits, och om marknaden dessutom börjar misstänka att Federal Reserve planerar att dra ned volymen på de månatliga tillgångsköpen i QE-programmet skulle det kunna försvaga yenen ytterligare.

”Ett fundamentalt skifte i penningpolitiken kommer att fortsätta att tala för en svagare yen. Politiskt tryck har varit den främsta förklaringen till detta skifte. Vi förväntar oss att nyhetsflödet kommer att fortsätta vara negativt för yenen på kort sikt”, skriver Danske Bank.

Men då tillväxten väntas tillta betydligt så kommer det att bli mindre politiskt tryck för en svagare yen efter valet till överhuset i juli. Momentum för en svagare yen väntas därför vara som starkast under kommande tre månader, spår Danske Bank som antar en dollar/yen-kurs på 93:00 om tre månader och 96:00 om tolv månader.

Danske Bank skriver att den nya regeringen kommer att vara i en stark position för att röra BOJ i en mer duvaktig riktning. För det första kommer två BOJ-ledamöter samt BOJ-chefen Masaaki Shirakawa att ersättas i mars respektive april, och för det andra har regeringen hotat att ändra centralbankslagen om BOJ inte frivilligt höjer inflationsmålet till 2 procent.

Om BOJ inte höjer målet i januari så kommer det sannolikt att höjas i ett senare skede. Utnämningen av en mycket duvaktig BOJ-chef, som till exempel Kazumasa Iwata (vicechef vid BOJ under 2003-2008), skulle vara negativt för yenen.

Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att Bank of Japan och regeringen sannolikt inte kommer att ge någon specifik tidsram för när inflationsmålet ska vara uppnått, åtminstone inte för närvarande.

”Medan centralbanken väntas besluta om ytterligare en ökning i programmet för tillgångsköp för 2013, så är det mindre sannolikt att de annonserar några mer djärva åtgärder som köp av utländska statsobligationer eller obegränsad likviditetstillförsel för att uppnå en viss högre nivå på dollar/yen”, skriver Credit Suisse.

Credit Suisse har en prognos på 90 för dollar/yen om tre månader men tror att yenen stärks på sikt.

”Vi förblir skeptiska till möjligheten för myndigheterna att behålla yenens svaghet över tid och förväntar oss att yenen så småningom kommer att återuppta sitt rally under första kvartalet tillbaka mot 80 senare under 2013”, skriver Credit Suisse.

Bank of Japan väntas meddela sina policybeslut tidigt på morgonen, svensk tid, tisdagen den 22 januari.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto