Home > Bankföreningen säger nej till skärpt amorteringskrav.

Bankföreningen säger nej till skärpt amorteringskrav.

Bankföreningen är emot lagförslaget om skärpt amorteringskrav vid hög bostadsbelåning i förhållande till hushållets inkomst.

Det framgår av branschorganisationens remissvar.

”Förslaget om skärpt amorteringskrav kopplat till skuldkvoten bör inte genomföras. Det skapar ökad komplexitet i ett redan komplicerat regelverk”, skriver Bankföreningen i remissvaret som skickades till Finansinspektionen på torsdagen.

FI har föreslagit föreskrifter som innebär att hushåll vars skulder är större än 4,5 gånger inkomsten får ett extra amorteringskrav på 1 procentenhet av bolånet per år.

Bankföreningen delar Finansinspektionens och andra myndigheters bedömning att en fortsatt snabb ökning av bostadspriser och hushållens skuldsättning kan innebära risker för svensk ekonomi. Att ytterligare detaljreglera hushållens möjligheter att låna pengar är dock inte rätt väg framåt, anser Bankföreningen.

Förslaget skulle enligt branschorganisationen medföra en ytterst komplex och svårförståelig reglering av bolån till hushåll.

”Regelverket ska hanteras av tusentals banktjänstemän och påverkar på sikt miljontals bankkunder. Det är därför viktigt att det inte är för komplext och att bolånekunderna kan förstå intentionerna bakom det. Annars riskerar reglerna att förlora sin legitimitet”, resoneras det.

”Ett ytterligare skärpt amorteringskrav kopplat till skuldkvoten förstärker trösklarna att komma in på bostadsmarknaden eftersom det till stor del skulle drabba förstagångsköpare. Det skulle också minska rörligheten genom att försvåra för hushåll att byta både bostad och bank”, argumenterar Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Enligt branschorganisationen bör statliga åtgärder i stället fokusera på de grundläggande orsakerna till stigande bostadspriser och hög skuldsättning.

”Exempelvis vore en försiktig avtrappning av ränteavdraget en bättre åtgärd”, säger Hans Lindberg.

Enligt FI räcker inte det amorteringskrav som infördes i fjol, utan hushållens skulder fortsätter att stiga snabbare än inkomsterna.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto