Home > Bästa börserna finns utanför Europa

Bästa börserna finns utanför Europa

Den som inte lät sig skrämmas av den senaste finanskrisen 2008 är att gratulera. Avkastningen på både aktier och obligationer har varit enastående. Utsikterna för 2014 ser också goda ut, främst för aktieintresserade även om det finns skäl att titta bortanför Sveriges och även Europas gränser.

Det skriver Nordeas placeringsstrateger i en analys inför det nya året.

Börsen har under 2013 drivits av vinstutvecklingen inom bolagen och uppvärderingar och Nordeas ekonomer ser förutsättningar för att det ska fortsätta även 2014. Drivkrafterna är flera.

Det stöd som centralbankerna gett till finansmarknaderna kommer inte att upphöra, även om det finns förväntningar om nedtrappningar från Federal Reserve.

”Det kommer troligen att ske under våren, men det är viktigt att komma ihåg att penningpolitiken kommer att vara ultralätt under hela 2014”, säger Nordeas chefsstrateg Henrik Lundin i en kommentar.

Dessutom väntas den europeiska centralbanken ECB trycka än hårdare på gasen för att motverka ett läge där både inflation och kredittillväxt pekar åt fel håll, det vill säga nedåt. Till det kommer den japanska centralbanken som har dörren öppen för stimulanser så länge inflationen håller sig under 2 procent. I dag ligger japansk inflation kring 1 procent.

Nordea pekar även på att utsikterna för ekonomisk tillväxt ser bättre ut och att det kommer att spilla över i än bättre försäljningstillväxt hos företagen. I ett läge när kostnadstrycket samtidigt är lågt ger det bra förutsättningar för stigande vinster i bolagen, resonerar Nordea.

Den sista drivkraften handlar om politik och här hyser Henrik Lundin och hans kollegor på Nordea hopp om att politikerna kommer att finna lösningar på de problem som finns, exempelvis i USA där budgetfrågan alltjämt hänger som en våt filt över marknaderna.

”Vi kommer säkert att få se en ny tuppfäktning mellan demokrater och republikaner i början av nästa år, men likt i oktober kommer de till slut att komma överrens”, spår Henrik Lundin.

Allt detta talar sammantaget för ett nytt bra år på framför allt börserna. Men vilka marknader kan då väntas gå bäst?

”Inom aktiestrategin fortsätter vi att fokusera på regionerna med starka fundamentala drivkrafter och som samtidigt handlas med rabatt. Japan, Kina och Ryssland är de marknaderna som vi överviktar – vilket finansieras med undervikt i USA och nollexponering i Latinamerika, Indien, Afrika och Turkiet bland annat”, säger Henrik Lundin.

I Europa och Sverige behöver vinsterna i bolagen dock först vända innan Nordeaekonomerna är beredda att rekommendera köp. Synen är i dag neutral.

När det gäller placeringar i räntepapper väntas litet svagare utveckling under 2014, särskilt för statspapper där statsobligationsräntorna fallit till nivåer där ytterligare fall är svåra att se givet den ekonomiska utvecklingen. Bättre utsikter finns inom företagsobligationer. Även där har räntorna gått ned till nivåer där avkastningen nu begränsas, men trots det är det här de bästa möjligheterna finns för ränteplaceringar, enligt Nordea.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto